Hissien asentaminen jälkikäteen piristynyt

Helsingissä on toteutettu hissiprojektia vuodesta 2000 lähtien. Tänä aikana kerrostaloihin on rakennettu jälkikäteen noin 750 hissiä. Tekemistä riittää edelleen, sillä hissiasiamies Simo Merilä (kuvassa vasemmalla) laskee Helsingistä puuttuvan yhä 8 300 hissiä.

Nyt vaikuttaa lupaavalta, sillä vuosi 2014 oli selvästi vilkkain Helsingin kaupungin hissiprojektin historiassa. Hissiasiamieheen otti vuoden mittaan yhteyttä 120 taloyhtiötä selvittääkseen jälkiasennettavien hissien rakentamismahdollisuutta. Määrä tuplaantui, sillä edellisenä vuonna yhteydenottoja oli 64 taloyhtiöstä.
Vilkastuminen näkyy myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päätösten ja avustusvarausten määrissä. Hissiavustuspäätöksen sai viime vuonna 20 helsinkiläistä taloyhtiötä koskien 70 jälkiasennettavaa hissiä. Näiden lisäksi hissiavustusvarauksen sai 18 taloyhtiötä, joihin on suunnitelmissa jälkiasentaa 79 hissiä.
Jälkiasennettaviin hisseihin on mahdollisuus saada ARAlta enintään 50 prosentin avustus, jota täydentää Helsingin kaupungin 10 prosentin avustus. ARAn viimevuotisten avustuspäätösten ja varausten kohteina olevissa taloissa Helsingin kaupungin avustussumma on yhteensä 3,21 miljoonaa euroa investointien ollessa 32,10 miljoonaa euroa.
Taloyhtiöiden kiinnostus hissien jälkiasentamiseen näyttää jatkuvan.

– Etenkin lähiöissä on aktivoiduttu.  Esimerkiksi syksyllä selvittelin 100 porrashuoneen hissiratkaisuja, ja näistä 56 sijaitsi Itä-Helsingin lähiöissä.

Hissiasiamiehen keskeisin tehtävä on neuvontapalvelut taloyhtiöille.
– Neuvontaa annetaan hissin toteutuspäätöksen aikaansaamiseksi taloyhtiössä koskien niin lainsäädäntöä, rahoitusta kuin teknisiäkin kysymyksiä, Merilä luettelee.
Hissiprojekti laatii vuosittain hissikortteja, joissa on kerrottu erilaisista kohteista. Lisäksi Simo Merilä päivittää Hissit stadin kerrostaloihin -Facebook-sivuja. Sivuilla voi tutustua eri hissiratkaisuihin.

Hissistä hyötyvät monet
– Hissien rakentaminen vanhoihin taloihin on erittäin tarpeellista ja ajankohtaista Helsingissä. Hissin ansiosta varsinkin asunnon käyttöarvo nousee. Ikääntyviä ihmisiä ajatellen he pystyvät esteettömyyden parantuessa asumaan kodissaan pitempään. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tilaaman kyselytutkimuksen mukaan jälkiasennushissien rakentamisen on arvioitu lisäävän ikääntyneiden asumisaikaa kotona kahdeksalla vuodella.
Kuten koko Suomessa, Helsingin väestö ikääntyy merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Väestöennusteen mukaan ikäryhmän 75–84 jyrkin kasvuvaihe ajoittuu aikajaksolle 2018–2027, ja heidän määränsä Helsingissä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Helsingissä on useita asuinalueita, joissa hissittömissä kerrostaloissa asuvista asukkaista 20–27 prosenttia on eläkeikäisiä.
Hissiasiamies Simo Merilä muistuttaa, että ikääntyneet eivät ole ainut asukasryhmä, jonka asumismahdollisuudet paranevat jälkiasennushissin myötä. Ikääntyneiden lisäksi vammaiset tai liikuntarajoitteiset asukkaat voivat hissin ja esteettömän asunnon ansiosta asua tavallisissa kerrostaloissa. Myös lapsiperheiden kerrostaloasumisen suosioon hissillä on selvä positiivinen vaikutus. Tämä edistää osaltaan Helsingin kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita tarjota lapsiperheille sopivaa asumista pääkaupungissa.

Alueellinen hissityöryhmä
Pääkaupunkiseudulle perustettiin syksyllä Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten toimesta hissityöryhmä. Sen päätehtävänä on yhdenmukaistaa mahdollisimman paljon kaupunkien toimintatapoja.
– Ryhmän tavoitteena on verkostoitumisen lisäksi tiedon kerääminen ja välittäminen hyvistä käytännöistä, viestinnän kehittäminen etenkin taloyhtiöille sekä viranomaisyhteistyö. Lisäksi ryhmä voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi sekä perustaa tarvittaessa erillisiä työryhmiä. Toiminnassa keskitytään tiedottamiseen sekä yhteistyöhön rakennusvalvonnan, pelastuslaitoksen, arkkitehtien ja hissitoimittajien kanssa.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
Artikkeli on julkaistu tammikuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtrassa 1/2015.