Hirsirakentaminen tulee kaupunkiin

– Tulemme tarkastelemaan ja suunnittelemaan suuria hirsirakennuksia kerrostaloista julkisiin rakennuksiin, mutta myös uutta omakotitalo- ja lomarakentamista. Tarkoituksemme on osoittaa, mihin nykyaikainen hirsirakentaminen taipuu.
– Hirsi on ekologinen, hyvin energiatehokas, paikallinen ja uusiutuva rakennusmateriaali ja sillä saavutetaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Suunnittelua helpottaa hirsirakentamisen tekninen kehitys, kuten painumattoman lamellihirren käyttöönotto ja salvostekniikan uudistuminen.
Näin kertoo Moderni hirsikaupunki -tutkimushanketta johtava professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta. Hankkeessa kehitetään uutta hirsiarkkitehtuuria urbaaniin ympäristöön.
Osana tutkimushanketta Arkkitehtuurimuseon pihalle Helsingin Kaartinkaupunkiin on kohoamassa hirsinen kesäpaviljonki, jolla on tarkoitus kerätä arvioita ja kokemuksia hirsiarkkitehtuurin toimivuudesta suurkaupungin ytimessä.
Arkkitehtimuseon rakennuttama hirsipaviljonki tulee olemaan avoin vierailu- ja kokoontumispaikka kaupunkilaisille. Paviljongissa järjestetään kesän aikana myös erilaisia näyttelyjä ja tapahtumia. Paviljonki avataan virallisesti 7.6.2017.
Hirsipaviljonkia ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat ja Oulun ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtiopiskelijat. Rakennuksen hirsitoimituksesta vastaa Timber-hirsi Oy Haapavedeltä.

Hirrelle urbaaneja muotoja
Hankkeessa on valmistunut esiselvitysvaihe, jossa kartoitettiin kuluttajien, viranomaisten ja rakennusalan toimijoiden käsityksiä hirsirakentamisesta.
Tulokset osoittavat, että hirsirakentamiseen kohdistuu edelleen ennakkokäsityksiä, jotka osin rajoittavat hirren kysyntää etenkin urbaanissa ympäristössä.
Moderni hirsikaupunki -hankkeessa on nyt käynnissä suunnitteluvaihe, jossa selvitetään mm. hirren käytön uusia mahdollisuuksia julkisissa kohteissa ja kerrostaloissa.
Yhteistyössä Hirsitaloteollisuus ry:n kanssa julkistettiin keväällä 2017 arkkitehtuurin alan opiskelijoille arkkitehtuurikilpailu, jossa haetaan uusia kaupunkimaisia hirsitalomalleja.