Hirsiarkkitehtuuria kaupunkiin?

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tutkimushankkeessa Moderni hirsikaupunki kehitetään uudenlaista hirsiarkkitehtuuria. Se on ainoa kokonaan hirsirakentamiseen keskittyvä tutkimushanke Suomessa.
– Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa ja Aalto-yliopistossa on pitkään tutkittu ja kehitetty puurakentamista. Nyt keskitytään kokonaan hirsirakentamisen uusien mahdollisuuksien löytämiseen, sanoo hanketta johtava arkkitehtuurin professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta.
Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää kaupunkimaiseen, tiiviisti rakennettuun ympäristöön sopivaa hirsirakentamista ja uutta arkkitehtuuria.
Siinä tullaan tarkastelemaan ja suunnittelemaan niin pieniä loma-asuntoja ja omakotitaloja kuin suuria hirsirakennuksia kerrostaloista julkisiin rakennuksiin.
– Yksi hirsirakentamiseen liittyvä haaste on, että hirsirakennusten mielletään perinteisesti sopivan maaseudulle paremmin kuin taajamiin ja kaupunkeihin. Hankkeemme keskeinen tavoite on lisätä hirsirakentamista, koska hirsi on ekologinen, hyvin energiatehokas, paikallinen ja uusiutuva rakennusmateriaali ja sillä saavutetaan hyvät sisäilmaolosuhteet, jatkaa Pihlajaniemi.

Esiselvitysvaihe tänä vuonna
Moderni hirsikaupunki -hankkeella halutaan tukea Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää, koska maakunta on johtava puutalorakentamisessa ja hirsiteollisuudessa. Hankkeeseen osallistuu kuusi rakennus- ja hirsialan yritystä, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään uusia ratkaisuja. Hanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta kolmivuotisen EAKR-rahoituksen.
Kumppanina hankkeessa on myös Pudasjärven kaupunki, joka on jo toteuttanut mittavina hirsirakennuksina päiväkodin ja koulukeskuksen.
Hanke on alkanut kuluvan vuoden alussa esiselvitysvaiheella, jossa kyselyjen avulla kartoitetaan kuluttajien, valvontaviranomaisten ja rakennusteollisuuden edustajien näkemyksiä hirsirakentamisesta. Niitä hyödynnetään seuraavassa vaiheessa, jossa tutkitaan kaupunkimaiseen ympäristöön sopivien hirsirakennusten arkkitehtuuria ja tehdään arkkitehtisuunnitelmia. Seuraavassa vaiheessa syntyneistä arkkitehtisuunnitelmista kerätään palautetta.
– Hirsirakentamisen suosioon vaikuttaa olennaisesti se, millainen imago niin pienille kuin suurille hirsirakennuksille kyetään luomaan. Ekologisuuden lisäksi yksi keskeisimmistä imagoon vaikuttavista tekijöistä on rakennusten arkkitehtuuri, Pihlajaniemi sanoo.