Hiekoitushiekkaa ei saa pöllyttää ilmaan lehtipuhaltimilla

Vaikka kätevä vekotin onkin, niin lehtipuhaltimia ei saa käyttää pihojen ja katujen hiekoitushiekan poistamiseen, koska ne nostavat pölyn tehokkaasti ilmaan. Näin sanoo HSY, joka kehottaa sen sijaan poistamaan helposti pölyävän hiekan kosteana ja lopuksi puhdistaa pinnat vedellä.

Hiekoitushiekat ovat nyt nähtävissä yli kuukauden verran etuajassa. Siksi olisi hyvä aika ne myös poistaa, kun HSY:n ilmanlaadun mittausten mukaan hiukkaspitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla vielä alhaiset.

Sää hillitsee pölyn määrää ilmassa

Yleensä pölypitoisuudet nousevat korkeiksi maalis-huhtikuun vaihteessa. Tänä keväänä katupöly on paljastunut lumen ja jään alta aikaisin. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mittauksissa ilman hiukkaspitoisuudet ovat kuitenkin vielä matalia.

Pääväylien läheisyydessä ilmanlaatu on jo ollut huono, mutta vain lyhyitä aikoja. Ensimmäiset pölyiset päivät havaittiin 26.-27. helmikuuta Hyvinkäällä, jolloin hiukkaspitoisuudet ylittivät raja-arvotason. Muilla HSY:n mittausasemilla ei ole vielä havaittu pölypäiviä.

Sääolosuhteet hillitsevät ilman pölyisyyttä. Pölyäminen voimistuu, kun auringonpaiste kuivattaa tienpinnat ja tuuli heikkenee. Pääkaupunkiseudulla kaupungit ovat jo aloittaneet katujen puhdistamisen. Tienreunoja kostutetaan pölyämisen vähentämiseksi.

HSY seuraa ilmanlaatua vuoden jokaisena päivänä

HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua vuoden jokaisena päivänä. Ajantasaiset tiedot ilmanlaadusta saa osoitteesta www.hsy.fi/ilmanlaatu, Twitteristä tai QR-koodilla. Twitter kertoo pääkaupunkiseudun ilmanlaatutilanteen joka arkiaamu. QR-koodi on oikolinkki mittaustuloksiin ja se löytyy jokaisen HSY:n ilmanlaadun mittausaseman seinästä.

Lisäksi ajantasaista tietoa ilmanlaadusta saa esimerkiksi metrojen ja raitiovaunujen uutisnäytöiltä. Erityisesti hengitys- ja sydänsairaille sekä pienten lasten vanhemmille on kehitetty myös maksullinen Ilmanlaatuviesti-tekstiviestipalvelu, joka varoittaa huonosta ilmanlaadusta suoraan palvelun tilaajan puhelimeen.

Katujen puhdistuksen etenemistä voi seurata myös tämän sivuston kautta: http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Kadut/Hiekanpoisto

HSY:n ilmanlaadun asiantuntijat jakavat tietoa katupölystä myös ke 26.3. klo 7-12 Pasilan rautatieasemalla. Asukkaat ovat tervetulleita kyselemään ja keskustelemaan.

***************************************************************

Kostea talvi piti ilmanlaadun kohtuullisen hyvänä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on julkaissut talven 2013-2014 ilmanlaatukatsauksen. Ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudulla joulukuussa 2013-helmikuussa 2014 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Huonoja tai erittäin huonoja tunteja oli enimmillään kaksi prosenttia kuukauden tunneista. Vuorokausivaihtelu määrittyi vilkasliikenteisissä ympäristöissä liikenteen mukaan.

Talvi oli leuto ja vähäluminen, mutta märkyydestä johtuen tienpinnat eivät merkittävästi pölynneet. Pölyisiä päiviä oli joulukuussa kaksi Kehä III:n laidalla, tammikuussa yksi Hämeentiellä ja helmikuussa yksi Mannerheimintiellä. Haitallisten hengitettävien hiukkasten ohjearvo ei ylittynyt. Typpidioksidin vuorokausiohjearvo ylittyi tammikuussa Hämeentiellä, Kehä II:n laidalla sekä Mannerheimintiellä.

Joulukuu oli hengitysilman näkökulmasta talven paras kuukausi: ilmanlaatu pysyi välttävänä tai sitä parempana. Vuodenvaihteen ilotulitukset heikensivät ilmanlaatua tavanomaiseen tapaansa.

Perjantai-iltana 24. tammikuuta ilmanlaatu heikkeni tuulen tyyntymisen ja huonojen sekoittumisolosuhteiden vuoksi laajalla alueella huonoksi, ja tilanne kesti seuraavaan aamuun. Ilmassa oli tällöin sekä liikenteen että pienpolton päästöjä. Helmikuussa huonoja ilmanlaatutunteja oli vain vähän, mutta toisaalta myös hyvien tuntien osuus pieneni.

HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua jatkuvasti. Seudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joiden tulokset päivittyvät tunneittain HSY:n verkkosivuille.