Helsinki valmistautuu robottiautoihin

Helsinki on valittu mukaan kansainväliseen hankkeeseen, jossa suurkaupungit valmistautuvat robottiautojen käyttöönottoon ja pyrkivät parantamaan asukkaiden elämänlaatua ja ratkaisemaan sosiaalisia haasteita älyliikenneratkaisujen avulla.
Hankkeessa Helsinkiä pyrkii ennakoimaan robottiautojen vaikutuksia liikenteeseen, ympäristöön ja sosiaalisiin ongelmiin. Siinä saatetaan yhteen eri alojen toimijoita osallistujakaupungeista ja autetaan näin kaupunkeja valmistautumaan älyliikenteen kehitykseen.
Tavoitteena on luoda suosituksia ja työkaluja, jotka hyödyttävät muitakin kaupunkeja älyliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.
– Helsingin valinnassa osanottajakaupungiksi painoi vahva kokemuksemme älyliikennehankkeista. Suomen lainsäädäntö antaa paljon mahdollisuuksia liikenteen automaation kehittämiselle, mikä tuo meille kansainvälistä kilpailuetua. Kun mukana on maailmanluokan toimijoita, verkostoitumismahdollisuuksia avautuu varmasti älyliikennettä laajemminkin. Samalla Helsinki ja Suomi saavat näkyvyyttä ja tilaisuuden profiloitua älyliikenteen globaalina edelläkävijänä, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo.
Helsinki käy paraikaa läpi suurta kaupunkirakenteen murrosta, kun uusia asuinalueita rakennetaan kantakaupungin tuntumaan ja vanhoja alueita tiivistetään. Muun muassa näillä alueilla Helsinki on kiinnostunut toteuttamaan erilaisia älyliikennepilotteja.

Reaaliaikaista dataa hyödyntämään
Helsingin painopisteitä on myös avoimen datan ja reaaliaikaisen liikennetiedon hyödyntäminen, josta täällä on jo saatu hyviä kokemuksia. Niin ikään muotoiluajattelun tuominen älyliikenneratkaisujen kehittämiseen olisi Helsingille luontevaa.
Laajapohjaisen yhteistyöhankkeen odotetaan tuovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kansainvälisiä verkostoja Helsingin seudun yrityksille ja startup:eille.
Hankkeen esivalmisteluvaiheeseen ovat Helsingin kaupungin lisäksi osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Smart & Clean -säätiö. Yhteistyöverkosto laajenee hankkeen käynnistyessä.