”Hätänumerohäiriköt” kuriin

Hätänumeroon soittaminen on tällä hetkellä mahdollista vaikka puhelimessa ei olisi SIM-korttia. Puheluihin vastataan saapumisjärjestyksessä. Jatkossa Hätäkeskuslaitos voisi siirtää hätäilmoituksen erilliseen jonoon odottamaan vastausta, jos se tulee laitteesta, jota ei voida tunnistaa ja paikallistaa.

Tällä tarkoitetaan yleensä tilanteita, joissa puhelut tulevat SIM-kortittomista puhelimista. Erillisessä jonossa kuultaisiin tiedote, jonka jälkeen puhelu siirtyisi normaaliin hätäilmoitusjonoon. Viive olisi arvion mukaan 17-34 sekuntia.

Viiveen myötä hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden soittajat todennäköisesti luovuttaisivat ennen kuin puheluun vastataan, jolloin hätäkeskusten operatiivinen resurssi olisi käytettävissä oikeiden hätäilmoitusten hoitamiseen. Arvioiden mukaan SIM-kortittomista puheluista noin 95 prosenttia ovat virheellisiä, tahattomia, asiattomia tai ilkivaltaisia soittoja.

Soitto edelleen nopein tapa saada apua

Valmistuttuaan uusi hätäkeskustietojärjestelmä mahdollistaa myös 112-hätätekstiviestien vastaanottamisen. Tekstiviestipalvelu on tarkoitettu erityisesti kuulovammaisille sekä muille erityisryhmille, kuten henkilöille, jotka eivät pysty tuottamaan puhetta. Palvelutason takaamiseksi ja avun saannin turvaamiseksi käyttäjien tulisi ennakkorekisteröityä uuteen palveluun.

Nopein tapa saada apua on edelleen soittaminen. Puhelimitse tehdyn hätäilmoituksen käsittely soittajan kanssa vie ajallisesti arviolta keskimäärin 1 – 2,5 minuuttia. Tekstiviestihätäilmoituksen käsittely taas kestää 10 – 15 minuuttia.

Hätäkeskustoimintaa koskeva lainsäädäntö on neutraali hätäilmoitustapojen suhteen. Viestintämarkkinalain mukaan puhelinverkossa toimiva teleyritys on velvollinen huolehtimaan siitä, että käyttäjät saavat puhelimitse sekä tekstiviestillä maksutta yhteyden hätänumeroon 112.

Ehdotukset sisältyvät hätäkeskustoimintaa koskevaan lakimuutokseen, jonka tarkoituksena on edistää väestön turvallisuutta turvaamalla hätäkeskustoiminta entistä paremmin. Tavoitteena on myös hätäkeskusten resurssien optimaalinen käyttö. Lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden aikana.