Geotermisen pilottilämpölaitoksen rakentaminen alkaa

St1:n geotermiseen lämmöntuotantoon tähtäävässä hankkeessa on tarkoitus aloittaa seitsemän kilometrin syvyyteen ulottuvien lämpökaivojen poraaminen maalis-huhtikuun vaihteessa Espoon Otaniemessä.
Hanke edustaa uutta, täysin päästötöntä lämmöntuotantoa ja se on myös ensimmäisiä tämän hallituskauden uusiutuvan energian kärkihankkeista, jolle työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea.
Myös innovaatiorahoituskeskus Tekes tukee merkittävästi hankkeeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.
Yksi pilottihankkeen tavoitteista on kasvattaa suomalaista osaamista geotermisen lämmöntuotannon alueella hyödynnettäväksi tulevaisuudessa.
– Espoon geoterminen pilottilaitos on yksi energia-alan merkittävimmistä tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista maassamme. Pääosin fossiiliseen energiaan perustuva kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa. Pilottihankkeen on mahdollista tarjota kaukolämmöntuotantoon uusiutuva, päästötön energialähde, joka voidaan jakaa suoraan olemassa olevaan kaukolämpöverkostoon, St1:n energiajohtaja Jari Suominen toteaa.
Geotermisen porauksen toteuttaa englantilainen Strada Energy -niminen yritys, jolla on useiden vuosikymmenten kokemus vaativista projekteista. Sillä on myös käytössään patentoitu uppovasarajärjestelmä yhdistettynä vesivaratekniikkaan -teknologia, jolla kyetään poraamaan jopa yli 7 kilometrin syvyyteen kovaan, graniittiseen kallioperään.
Lämpökaivojen porausvaiheen arvioidaan kestävän noin kuusi kuukautta. Pilottilämpölaitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Fortum tulee ostamaan laitoksessa tuotetun lämmön kaukolämpöverkkoonsa ja pystyy kattamaan sillä 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.