Franzenia muuntuu historialliseksi päiväkodiksi

Vuonna 1930 valmistunut Yhteiskunnallinen korkeakoulu Franzenia muuttuu ensi elokuuhun mennessä päiväkodiksi. Korjaushanke on käynnistetty Helsingin yliopiston ja Helsingin kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteishankkeena. Hanke toteutetaan yhteistoimintaurakkana, jossa korostuu tilaajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja käyttäjien yhteistyö. Yliopisto vuokraa tilat kaupungille pitkällä vuokrasopimuksella.Päiväkoti aukeaa elokuussa 2015, ja se tulee tarjoamaan historialliset puitteet noin kahdellesadalle lapselle.
Kunnostustöissä on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen muunneltavuuteen, logistiikkaan, akustiikkaan ja erityistiloihin. Peruskorjauksen myötä Helsingin yliopiston omistamaan rakennukseen saadaan viihtyisät, toimivat ja turvalliset tilat, joissa voidaan toteuttaa monimuotoista varhaiskasvatusta.
Peruskorjauksen tavoitteena on, että kolmikerroksisen rakennuksen tiloja voidaan käyttää joustavasti ja monipuolisesti sekä päivä- että iltakäytössä. Ensimmäiseen kerrokseen on suunnitteilla lasten tilojen lisäksi keittiö- ja vaatehuoltotilat sekä sosiaalitilat. Toiseen kerrokseen tulee juhla/liikuntasali, monitoimitila sekä henkilöstön työ- ja toimistotilat. Kolmanteen kerrokseen rakennetaan ryhmätiloja ja pieni liikuntasali. Päiväkoti on suunniteltu esteettömäksi, ja päiväkodin eteen tulee saattoliikennepaikkoja.
Arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema Franzenia valmistui vuonna 1930. Sittemmin rakennus oli Helsingin yliopiston käytössä 1960-luvulta vuoteen 2009 asti. Tämän jälkeen yliopiston omistama rakennus on ollut tyhjillään. Franzénia sijaitsee Kallion kaupunginosassa Torkkelinmäellä.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan varhaiskasvatusviraston internetsivuilla osoitteessa www.hel.fi/vaka/franzenia