Finnoo rakentuu fiksuin energiaratkaisuin

Matalalämpöinen lämmönjako ja kulutushuippujen leikkaaminen koko alueen energian etäohjauksella sekä energiaverkon hyödyntäminen sekä ostamiseen että energian myymiseen  – näistä energiasuunnitelmista Espoon Finnoon asuinalue on juuri palkittu Tekesin Fiksu energia –kilpailussa.

Ehdotuksen takana ovat Finnoon aluekehityshanke ja Fortum, mutta aluetta rakentamassa ja suunnittelemassa on useita muitakin kehitysinnokkaita, kotimaisia yrityksiä.

Uusiutuvista lähteistä energiaa asuntoihin

Yhtenä alueen toteuttajista Espoon Asunnot tulee rakentamaan Finnooseen vuokra-asuntoja, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä. Ensimmäisenä konkreettisena innovaationa toteutetaan energiakatuja eli alueen pääkatuja, jotka perustetaan maalämpöä keräävien energiapaalujen ja paalulaatan varaan.

– Finnoon aluekehityshankkeelle on asukastavoitteen lisäksi asetettu tavoitteeksi toimia ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen esimerkkialueena. Nyt saavutettu voitto monen kovan kilpailijan joukossa on merkki siitä, että valittu suuntamme on oikea. Jaan mielelläni kunnian voitosta yhteistyökumppaniemme kanssa, tästä on hyvä jatkaa, projektinjohtaja Kimmo Leivo toteaa tyytyväisenä.

Mihin energiaa kuluu tulevaisuudessa?

Leivon mukaan energia-asiaa lähestyttiin niinkin yksinkertaisesti kuin tekemällä ensin perusasiat kuntoon. Tämä tarkoittaa, että ei työstetty mitään hypeä tai viimeisintä high-tech-ratkaisua, vaan ensin selvitettiin, mihin Finnoossa tulevaisuudessa energia kuluu.

Tämän jälkeen kulutussegmenteittäin tutkittiin vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Jo pelkkä tieto kunkin kulutussegmentin osuudesta oli silmiä avaava tieto. Niinkin vähäpätöiseltä tuntuva asia kuin lämmin käyttövesi, on huomattavan iso asia energian kulutuksessa.

Kunkin kulutussegmentin osalta tehdään yhteistyötä aktiivisesti ja luodaan innovaatioita alan kotimaisen teollisuuden kanssa sekä kehitetään konsulttien kanssa yhteistyössä tulevaisuuden toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

– Finnoon ratkaisut tulevat mahdollisesti myös avaamaan yhteistyökumppaneillemme vientimarkkinat. Ja mikä tärkeintä, alueen tulevat asukkaat hyötyvät ratkaisuista pienempinä asumiskustannuksina, Leivo iloitsee.

Energia-asiat ovat mukana suunnittelussa läpi koko prosessin, mutta Finnoon kaupunginosaa ei tehdä pelkästä energianäkökulmasta, vaan tavoitteena on hyvä, elävä ja viihtyisä kaupunkimainen kotisatama 17 000 asukkaalle. Finnoon tontinluovutus alkaa 2014, ja alue valmistuu pääosin 2030 mennessä.

Uusi merellinen kaupunginosa

Finnoon uusi, merellinen kaupunginosa on merkittävin ja Espoon rannikkoalueen viimeinen mahdollinen laaja aluerakentamiskohde. Se sijaitsee välittömästi Matinkylän länsipuolella. Länsiväylä on rajana pohjoisessa ja meri etelässä.

Alueen erottaa Matinkylästä Finnoonlaakso, joka on maakunnallisesti merkittävä virkistys- ja ekologinen yhteys meren rannalta Keskuspuistoon. Laakson eteläosassa sijaitsee myös tunnettu Finnoon lintukosteikko.

Finnoon tulevilla asukkailla on mahdollisuus asua kaupunkimaisessa ympäristössä nauttien luonnonläheisyydestä ja merellisestä elämäntavasta. Kaupunkikuvallisesti korkeatasoisessa kaupunginosassa voi nauttia aktiivisesta keskustasta, viihtyisästä keskuspuistosta ja merihenkisestä marina-osasta.

Esteettömyys ja liikkumisen helppous, viihtyisyys ja ekologisuus ovat alueen suunnitteluvaatimuksia.

Finnoon pohjoisosan pääkatujen rakentaminen alkoi viime vuoden lopulla. Nyt rakennetaan Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie-nimiset kadut sekä Finnoon ja Matinkylän yhdistävä 360 metrin pituinen Finnovikeninsilta yli Finnoonlaakson.

Alue on pääosin Espoon kaupungin omistuksessa.

Voimalaitoksen kiinteistö kuuluu Fortum Power and Heat Oy:lle. Sen lisäksi alueen pohjoisosan työpaikka- ja asuntoalueen kiinteistöistä osa on yksityisessä omistuksessa.

Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

*********************************************

Tekesin Fiksu energia –kilpailuun tuli kaikkiaan 51 ehdotusta.

Kunniamaininnan sai Helsingin kaupungin, Aalto-yliopiston ja Skanskan ehdotus ”Energiavarannot osana Fiksun kaupungin energiajärjestelmää –  Case Kruunuvuori”.

Toisen kunniamaininnan sai Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja Reaktorin ehdotus ”The Open Energy Site ae5.

Tuomaristoon kuului edustajia EK:sta, Energiateollisuudesta, Kiinteistöliitosta, Kuntaliitosta, RAKLI:sta, Tekesistä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.