Euroopan investointipankki tukee pohjoisten kaupunkien investointeja

– Kaupunkien kehittäminen on tärkeää kaikille unionin toimielimille, eikä vähiten Euroopan investointipankille. Pankin tavoitteena on parantaa kansalaisten elämänlaatua kaikissa hankkeissaan. Oulun ja Rovaniemen investoinnit vastaavat tätä sitoumusta oikein hyvin, EIP:n toiminnasta Suomessa vastaava varapääjohtaja Jan Vapaavuori totesi viitaten sopimukseen, joilla tuetaan Oulun ja Rovaniemen tulevia investointihankkeita.
Oulun kaupungin kanssa solmitulla 100 miljoonan euron puitelainalla on tarkoitus tukea kaupungin investointiohjelmaa vuosille 2016-2020. EIP:n rahoitusta käytetään ennen kaikkea katuverkoston uusimiseen, kiinteistöjen kunnostukseen sekä tuleviin koulu- ja päiväkoti-investointeihin.
Samantyyppisellä, vuonna 2013 sovitulla 250 miljoonan euron lainajärjestelyllä tuettiin Oulussa jo kauden 2013−2016 investointiohjelmaa.
Viime vuonna EIP rahoitti Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) modernisointihanketta 75 miljoonan euron lainalla.
Lisäksi Rovaniemen kaupungin kanssa solmitulla 100 miljoonan euron kunnallisella puitelainalla on tarkoitus tukea Rovaniemen kuusivuotista investointiohjelmaa kaudelle 2015−2020.
Rovaniemen ensimmäinen EIP-laina edistää pieniä ja keskisuuria hankkeita monilla eri aloilla: rahoituksen turvin rakennetaan uusi terveyskeskus ja liikuntatiloja sekä kunnostetaan paikallisteitä ja katuvalaistusta. Lisäksi toteutetaan pienempiä investointeja koulutuksen, lämmöntuotannon, jätevesien käsittelyn ja jätehuollon alalla.
– Rovaniemen kaupunki on Lapin maakunnan kasvukeskus, jossa väestömäärä kasvaa ja elinkeinot kehittyvät. Matkailun lisäksi Lapin keskeisiä elinkeinoja ovat mm. kaivosteollisuus, liikenne ja logistiikka, sekä uusiutuvaan energiatuotantoon liittyvät hankkeet. Hyvät kulkuyhteydet ja saavutettavuus, sekä julkiset palvelut on turvattava. Tämä edellyttää kaupungilta investointeja ja panostuksia tulevaisuuteen. EIP:n puitelainajärjestely luo hyvät edellytykset Rovaniemen kaupungille toteuttaa näitä strategisia tavoitteita, sanoo Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.