EU-GUGLE kannustaa energiansäästöön

Eurooppalaisen EU-GUGLE-projektin tarkoituksena on osoittaa lähes nollaenergiatason korjausrakentamismallien toimivuus ja innostaa kaupunkeja ottamaan niitä käyttöön. Energiansäästöjen lisäksi tähtäimessä on kaupunkilaisten elämänlaadun parantaminen.

– Tampere on ainoana suomalaisena kaupunkina mukana 30 miljoonan EU-GUGLE-projektissa. Pilottikohteena on Tammelan kaupunginosassa sijaitsevat taloyhtiöt. Alueen kerrostalot ovat pääosin 1960–1980 -luvuilta ja monet niistä ovat peruskorjausvaiheessa, projektipäällikkö Tiina Sahakari kertoo.
EU-GUGLE-projektissa on mukana seitsemän tammelalaista taloyhtiötä ja kahdeksas on kevään mittaan liittymässä joukkoon.

– Taloyhtiöt ovat energiaremonttiensa kanssa eri vaiheessa. Kolmessa yhtiössä työt ovat jo valmistuneet, ja muissa on täysi pöhinä päällä. Mukana ei ole sellaista kohdetta, jossa remontteja olisi ryhdytty miettimään vasta projektin alettua. Se ei olisi ollut aikataulun vuoksi mahdollista.

– Remonttien pitää olla valmiina vuonna 2016. Projektin seurantajakso jatkuu vuoteen 2018, Tiina Sahakari kertoo.
As Oy Tammelankulman lisäksi energiaremontit ovat valmistuneet As Oy Torinnaapurissa ja As Oy Pohjolankatu 18–20:ssa. Torinnaapurissa muun muassa lisälämmöneristettiin julkisivut, vaihdettiin ikkunat, parvekeovet ja ulko-ovet sekä asennettiin poistoilmalämpöpumppu. Pohjolankadulla on muun muassa asennettu aurinkokeräimet ja lämmöntalteenotto sekä uusittu yleisten tilojen valaistus ledeihin.
Lisäksi taloyhtiöissä on tehty paljon muuta energiatehokkuuden parantamiseksi. Tiina Sahakari sanoo huomanneensa projektin kuluessa, että pienistä yksityiskohdista muodostuu kokonaisuus, jonka ansiosta energiankulutus laskee merkittävästi.

Hyvällä mallilla edetään
Tampereella EU-GUGLEn tavoitteena on parantaa noin 30 000 neliömetrin energiatehokkuutta. Tähän mennessä on peruskorjattu noin 14 000, joten tavoitteen saavuttaminen ovat Tiina Sahakarin mukaan hyvällä mallilla.
Taloyhtiöt saavat energiaremontteihinsa EU-GUGLElta tukea, joka on noin 50 euroa per neliömetri ja enintään 50 prosenttia kustannuksista. Raha on merkittävä kannustin asunto-osakeyhtiöille.
Projektipäällikkö Tiina Sahakari nostaa tärkeään rooliin myös taloyhtiöiden saaman asiantuntija-avun ja vertaistuen muilta projektissa mukana olevilta yhtiöiltä.

– Toivottavasti projektin innoittamana taloyhtiöissä toteutetaan laadukkaita remontteja ja rohkaistutaan kokeillaan mahdollisesti myös uusia energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä.

– Jo nyt on kertynyt arvokasta tietoa, joka kannustanee kiinteistöjen omistajia energiaremontteihin. Esimerkin voima on tehokas. Arvokkain juttu projektissa lienee taloyhtiöltä toiselle menevä viesti, Sahakari arvioi.

Asiantuntija-apua VTT:stä
EU-GUGLE-projektin tieteellisenä kumppanina Tampereella toimii VTT.
– Kaikki pilottikohteet on VTT:n toimesta mallinnettu sekä laskettu, mikä on remonttien vaikutus niiden energiankulutukseen.
Sahakari toteaa, että EU-GUGLE on myös kansallisesti kiinnostava projekti, ja kyselyjä on tullut muualta päin Suomea.

– Olisi hienoa, jos voisimme tuottaa lisäarvoa siihen, että kiinteistöjä korjataan laadukkaasti ja energiatehokkaasti.

EU-GUGLE-projektin muut pilottikaupungit ovat Wien Itävallassa, Aachen Saksassa, Milano Italiassa, Bratislava Slovakiassa ja Sestao Espanjassa.
Toimenpiteet energiankulutuksen vähentämiseksi vaihtelevat EU-GUGLE-projektissa mukana olevissa maissa. Suomessa energiaa kuluu erityisesti lämmitykseen, joten muun muassa tehokkaalla lämmöntalteenotolla on suuri merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.
Hankkeen nimi EU-GUGLE tulee sanoista European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in Sustainable Energy. Projektin puitteissa on tavoitteena korjata yhteensä 226 000 kerrosneliömetriä käyttämällä paikallisiin tarpeisiin sovitettuja ratkaisuja. Tulosten avulla on tarkoitus luoda älykkään korjausrakentamisen strategioita, joita voidaan jatkossa sovittaa muiden kuntien käyttöön.

Teksti ja kuva:
Irene Murtomäki Kuvassa As Oy Tammelankulman hallituksen puheenjohtaja Jussi Paatola (vas.) ja taloyhtiön hallituksen jäsen Jouni Suurmäki tutkivat lämmöntalteenottoon kuuluvaa tekniikkaa. Taloyhtiö on mukana EU-GUGLE-projektissa.

Artikkeli on julkaistu huhtikuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 3/2015.