Espoolaisten kaukolämpö päästöttömäksi 2030 mennessä

Espoossa käytettävä kaukolämpö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2030. Tähän pyritään Espoon kaupungin ja Fortum Oyj:n tekemällä uudella sopimuksella.
– Lämmöntuotannon osuus Espoon kaikista ilmastoon vaikuttavista päästöistä on nykyisellään lähes puolet. Kaukolämmöllä ja uusilla energiaratkaisuilla on todella suuri vaikutus suoraan kaupunkilaisten hyvinvointiin, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo.
Espoon ja Fortumin kehittämisyhteistyön maalina on muutos koko energian tuotannossa, jakelussa ja asiakkuudessa. Älykkäillä ja päästöttömillä ratkaisuilla toteutetaan osapuolten päämäärää resurssiviisaasta, puhtaasta ja kestävästä sujuvan arjen kaupungista.
– Yhteistyöllä ja toteutettavilla kaupunkiratkaisuilla parannamme myös kaupunkilaisten arkea, viihtyvyyttä sekä kaupungin menestystä, toimitusjohtaja Pekka Lundmark Fortumista toteaa.
Fortum ja kaupunki solmivat kesällä 2016 aiesopimuksen taloudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen kehittämisestä.
Työn tuloksena syntyi muun muassa kolme skenaariota hiilineutraalista kaukolämmöstä Espoossa vuoteen 2030 mennessä. Skenaariot ovat luonnollinen jatko kehitykselle, jossa hukkalämpöjen hyödyntämisen ja uusiutuvien polttoaineiden käytön osuus on kaukolämmön tuotannossa noussut kaupungissa jo kolmasosaan kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana.