Esimerkkikuvaus sisäongelmien käsittelystä

Itä-Suomen aluehallintovirastoon on viime vuosina tullut vuosittain useita
yhteydenottoja erityisesti oppilaiden vanhemmilta liittyen koulurakennusten
sisäilmaongelmien hoitamiseen.
Aluehallintovirastoon tulleiden yhteydenottojen perusteella koulujen
sisäilmaongelmat ovat usein hankalia ja monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka
voivat pahimmillaan johtaa tilanteen kärjistymiseen eri osapuolten välillä.
Aluehallintoviraston nakemyksen mukaan eri tahojen yhteistyö on
ensiarvoisen tärkeää sisäilmaongelmia selvitettäessä ja poistettaessa.

Esimerkkikuvaus, miten toimia
Aluehallintoviraston sisailma-asiantuntijaryhmä on valmistellut
esimerkkikuvauksen sisailmaongelman käsittelystä koulurakennuksissa.
Aluehallintovirasto on asiakirjassa käsitellyt yleisellä tasolla yhteistyön
näkökulmasta myös kunnan yleistä roolia ja vastuuta sekä
rakennusvalvontaviranomaisen roolia, vaikka nämä tahot eivät näiltä osin
suoranaisesti kuulukaan aluehallintoviranomaisen ohjauksen ja valvonnan
piiriin. Esimerkkikuvaus on valmisteltu yhteistyössä aluehallintoviraston
opetus ja kulttuuritoimi, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat seka
työsuojelu -vastuualueiden kanssa.

Lisätietoja kuvauksesta antavat työryhmän jäsenet:
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ulla Ahonen
peruspalvelut -yksikön päällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja Kirsi Kaikko
ylitarkastaja Markku Rautio (työsuojelu)
tarkastaja Pertti Riikonen (työsuojelu)
sivistystoimentarkastaja Pirkko Rusi/sivistystoimen ylitarkastaja Johanna Albert
terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen
aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen