Esimerkillisen hyvä julkisivukorjausprosessi

Kuvassa poseeraavat Asunto Oy Forssan Rytynpyölin korjaushankkeen edustajina (vasemmalta lukien) Mika Jaalama Insinööritoimisto Tähtiranta Oy, Ilkka Koivuniemi MV-Maalaus Oy, hallituksen puheenjohtaja Sari Vidkopp, hallituksen jäsen ja projektivastaava Pauli Perttula, isännöitsijä Rami Tervomaa Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy, Julkisivuyhdistyksen edustajina tuomariston puheenjohtaja Mikko Tarri ja Maritta Koivisto sekä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n edustajina Juhani Siikala ja Arto Krootila.

Erittäin perusteellinen hankesuunnittelu, yhteinen tahtotila ja näkemys toteuttamisessa, saumaton yhteistyö kaikkien eri toimijoiden kesken sekä esimerkillisen hienosti toteutettu osakas-asukas-viestintä – tässä niitä hyvin ja esimerkillisesti hoidettuja asioita, joiden perusteella tuomaristo on valinnut Asunto Oy Forssan Rytynpyölin julkisivukorjaushankkeen Julkisivuremontti 2015 –kilpailun voittajaksi.
Kuntotutkimuksen pohjalta läpiviety hankesuunnittelu, korjausvaihtoehtojen vertaileminen, urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja epävarmojen lisätöiden eliminoiminen onnistui erinomaisesti, sillä varsinaiset julkisivuremontin kokonaiskustannukset jäivät jopa arvioitua pienemmiksi.

Toisen palkinnon tuomaristo antaa pirkkalalaiselle As Oy Korkearinteelle hallitusta, määrätietoisesti toteutetusta, oman aikakauden arkkitehtuuria kunnioittavasta ja modernin julkisivuilmeen tuottaneesta julkisivukorjaushankkeesta.

Kunniamaininnalla palkitaan helsinkiläisen Asunto Oy Säästövanhan valitsema ja toteuttama parvekejärjestelmä: Innovaatio, missä teollisen esivalmistuksen ja materiaalin ansiosta asennusaika lyhenee merkittävästi ja toisaalta järjestelmän ”keveyden” ansiosta parvekkeita on mahdollista laajentaa ja luoda sillä myös uudenlaista ”parvekearkkitehtuuria”.

Palkittavat julkistettiin 19.11.2015 Väri ja Pinta ja Julkisivu –messuilla, joiden toimeksiantajana Julkisivuyhdistys r.y. toimii yhteistyössä Pintaurakoitsijat ry:n ja Helsingin Maalarimestariyhdistys ry:n sekä Suomen Messujen kanssa.

Hyviä esimerkkejä tarvitaan
Asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti-kilpailu järjestettiin viidennen kerran. Kilpailussa haettiin asunto-osakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat onnistuneet, lopputulos on laadukas ja taloyhtiöiden hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä myös niille, jotka vasta suunnittelevat julkisivukorjaamista.
Tästä syystä tuomaristo ei arvostelussaan kiinnittänyt huomiota pelkästään arkkitehtuuriin ja teknisiin ratkaisuihin, vaan myös siihen, miten hankkeen päätöksenteko- ja valmisteluvaihe on edennyt, kustannusten hallittavuuteen ja aikataulussa pysymiseen, tiedottamiseen ja energiasäästötavoitteiden tarkastelemiseen.
Viime aikoina on julkistettu useampiakin tutkimuksia** (* Tilastokeskus Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2014 ja * Työ- ja elinkeinoministeriö kyselytutkimus suomalaisen kerrostalokannan todellisesta korjauspotentiaalista 10/2015) taloyhtiöiden korjaamisesta ja tulevista korjaustarpeista. Tutkimusten perusteella julkisivujen korjaaminen jatkuu voimakkaana tulevaisuudessakin, siksi nimenomaan tarvitaan esimerkkejä onnistuneista hankkeista tulevina vuosina julkisivujaan korjaavien taloyhtiöiden tueksi.
Kilpailuun tuli 13 ehdotusta – ilahduttavana seikkana sekin, että pohjoisinta Suomea eli Rovaniemeä myöden.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri, päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Betoni-lehdestä ja päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti-lehdestä sekä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset ry:n edustajina Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja Arto Krootila Consitor Oy:stä.

Lisätietoja kilpailusta:
Julkisivuyhdistys: Mikko Tarri, puh. +358 400 57 66 33 , mikko.tarri@ains.fi
AKHA: Juhani Siikala, +358 40 058 5102, juhani.siikala@saunalahti.fi

Kohdekohtaiset perustelut:
1. sija Asunto Oy Forssan Rytynpyöli Forssa
2. sija As Oy Korkearinne Pirkkala
Kunniamaininta Asunto Oy Säästövanha Helsinki