Epäsiistit paikat ”ratsataan”

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat tempaisevat 6.5.2014 perinteisellä kevätkatselmuksella turvallisen, viihtyisän ja siistin kaupungin puolesta. Risuja jaetaan huonoon kuntoon päästetyille ja jopa vaaraa aiheuttaville rakennuksille sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaville tonteille. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valvojat aloittavat kierroksen kolmen kunnan yhteiseltä rajalta.

Helsinkiläiset valvojat suuntaavat tänä vuonna tarkastamaan pääväylien ja radanvarsien ympäristön siisteyttä. Espoossa ja Vantaalla kohteena on tonttien siisteys – Vantaalla erityisesti romuautojen valtaamat pihat. Kauniaisissa käydään läpi kaupunkilaisten ilmoittamia kohteita. Kiinteistön omistajan ei tarvitse olla paikalla tarkastustilanteessa.

Suurten väylien varsilla haasteena ovat maaston roskaisuuden ja töhryjen lisäksi liiketilojen ympärille asetetut lukuisat mainoslaitteet. Sekavat mainosrykelmät vievät ohikulkijoiden huomion pois liikenteestä ja aiheuttavat siten turhaa vaaraa.

Tonteilla tarkastajat kiinnittävät huomiota mm. aitojen, vajojen ja piharakennusten kuntoon sekä yleiseen siisteyteen.  Tavoitteena on, että rakennukset ja pihamaat saadaan siisteiksi ja tavaroita säilytetään niin, että ne eivät vaaranna tai rumenna ympäristöä.

Kiinteistö kuntoon määräajassa

Jos rakennus tai tontti on liian huonokuntoinen tai sotkuinen, omistajalle voidaan antaa suullinen huomautus tai kirjallinen kehotus hoitaa asia kuntoon. Kehotukseen liittyy määräaika, johon mennessä kiinteistö on kunnostettava. Kiinteistölle tehdään seurantakäynti myöhemmin.  Jos kehotusta ei määräajassa noudateta, viedään asia Helsingissä sekä Espoossa rakennuslautakuntaan ja Vantaalla rakennuslupajaostoon, jotka voivat tehostaa kehotusta uhkasakolla.

Enemmistö kaupunkilaisista huolehtii hyvin rakennuksistaan ja tonteistaan.  Kirjallisia siivous- ja kunnostuskehotuksia annetaan Helsingissä vuosittain noin 130 ja Vantaalla noin 50.

Lisätietoja:

Helsinki
Ilmoitukset epäsiisteistä kiinteistöistä osoitteeseen rakennusvalvonta@hel.fi

Vantaa
Lisätietoja valvontakierroksesta ja ilmoitukset epäsiisteistä kiinteistöistä valvontatarkastaja Heli Suihkolle, p. 09 8392 3209, heli.suihko@vantaa.fi

Espoo
Ilmoitukset epäsiisteistä kiinteistöistä valvontatarkastaja Antti Räisälle, antti.raisa@espoo.fi ja valvontainsinööri Petteri Koskelalle, petteri.koskela@espoo.fi

Kauniainen
Ilmoitukset epäsiisteistä kiinteistöistä osoitteeseen eeva.hyvarinen@kauniainen.fi