Ensimmäinen sähköisen osakekirjan asuntokauppa

Kuva: Gerd Altmann, Pixabay

Hypo on rahoittanut asuntokaupan, jossa kaupan kohteena oli osakehuoneistorekisteriin kirjattu sähköinen merkintä asunnon omistuksesta.

Hypon mukaan se on todennäköisesti ensimmäisenä pankkina rahoittanut asuntokaupan, jossa ei käytetty paperista osakekirjaa, vaan tiedot omistuksesta ja hallintaoikeudesta olivat sähköisessä muodossa Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä osakehuoneistorekisterissä.

Hypon mukaan sähköinen huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, ja tätä kautta myös asuntokaupan nopeutta, koska paperisia dokumentteja ei allekirjoiteta tai liikutella.

Jatkossa asunnon ostaja huomaa yhä useammin, ettei saa totutusti osakekirjaa osoitukseksi omistuksestaan, vaan se korvautuu sähköisellä merkinnällä osakehuoneistorekisterissä. Tilannetta voi verrata osakeomistuksiin, joista omistaja ei ole enää pitkään aikaan saanut osakekirjaa itselleen, vaan omistus näkyy arvo-osuustilillä.

Digitaalinen asuntokauppa tulee mahdolliseksi, kun huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto etenee. Ennen tämän vuoden alkua perustetut eli vanhat asunto-osakeyhtiöt ovat voineet toukokuun alusta alkaen siirtää osakeluettelonsa eli tiedot omistajista järjestelmään.

Alkuvaiheessa tiedot siirretään Maanmittauslaitoksessa yksitellen, mutta tämän vuoden loppuun mennessä tulee käyttöön sähköinen palvelu, jonka avulla tietojen siirtäminen nopeutuu ja yksinkertaistuu merkittävästi.

Ensimmäisenä huoneistotietojärjestelmään tulivat uudet, 1.1.2019 jälkeen perustetut taloyhtiöt, jotka on perustettu Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa sähköisesti. Paperisia osakekirjoja ei ole enää painettu näiden yhtiöiden osakehuoneistoille, vaan niiden omistaja- ja panttausmerkinnät näkyvät huoneistotietojärjestelmässä.