Energiatodistus – kertausta taloyhtiöiden kannalta

Viimeisen kolmen kuukauden aikana on käyty vimmattua keskustelua yleisönosastoilla ja eri medioissa uudesta energiatodistuksesta, sen sisällöstä, laatijoista ja ennen kaikkea hinnoista. Yli-insinööri Maarit Haakana ympäristöministeriöstä kertaa pelisäännöt taloyhtiöiden kannalta.

Energiatodistus isännöitsijätodistuksen liitteenä vai erillinen energiatodistus, vanhan lain vai uuden lain mukainen energiatodistus, tekijänä isännöitsijä vai energiatodistuspalveluita myyvä yritys, perustason pätevöitynyt energiatodistuksen laatija vai ylemmän tason energiatodistuksen laatija…

Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriöstä auttaa meitä kertaamaan taloyhtiöiden energiatodistuksiin liittyviä käytäntöjä vanhan ja uuden energiatodistuslain merkeissä.

Kun energiatodistusten laatimista koskeva edellinen laki tuli voimaan vuonna 2007, taloyhtiöt erittäin monessa tapauksessa turvautuivat ns. kevyempään ja edullisempaan ratkaisuun eli teettivät todistuksen isännöitsijällä ja se liitettiin isännöitsijäntodistuksen liitteeksi. Tekijänä oli isännöitsijä ja laskuttajana isännöitsijätoimisto. Todistus oli voimassa vuoden sen laatimisesta.

– Tässä on hyvä huomata, mistä oikein oli kyse edellisen lain aikana. Energiatodistus oli  OSA isännöitsijätodistusta, ei siis pelkästään isännöitsijätodistuksen liite. Siksi kyseinen todistus ei sisältänyt esimerkiksi päiväyksiä tai tekijän nimeä. Kyseinen todistus ei sisältänyt myöskään energiansäästösuosituksia, Maarit Haakana aloittaa.

Toinen vaihtoehto oli ns. erillinen energiatodistus, joka edellytti rakennuksen tarkastamista ja energiasäästökeinojen esittämistä.  Rakennuksen tarkastus voitiin tehdä lainsäädännön edellyttämällä karkeammalla tasolla tai sitten perusteellisemmin, käyttäen hyväksi energiakatselmus-käytäntöjä. Näillä menettelyillä tuotettiin 10 vuotta voimassa oleva energiatodistus.

– Energiakatselmus on laaja rakennuksen energiatekninen tutkimus, johon sisältyy mittauksia ja joka kestää useamman päivän. Energiakatselmuksen tekijä saattoi tehdä myös energiatodistuksen. Lainsäädännön edellyttämässä rakennuksen tarkastuksessa ”erillisen energiatodistuksen” laatimista varten ei mittauksia vaadittu. Hinta ”erillisen energiatodistuksen” tekemisessä, tehtiinpä se karkeamman tason rakennuksen tarkastuksella tai  energiakatselmuksen yhteydessä, oli olennaisesti erilainen kuin vuoden voimassa olleessa todistuksessa, Haakana huomauttaa.

Nyt uuden lain mukaan isännöitsijät eivät voi enää laatia todistuksia, elleivät pätevöidy, eikä järjestelmä myöskään tunne isännöitsijäntodistuksen osaksi liitettävää todistusta.

Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt ja valvontaviranomaisen eli ARAn rekisteriin merkitty tekijä. FISE Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö vastaavat hyväksynnöistä. Energiatodistuslomake on kaikissa tapauksissa samanlainen.

Siirtymäjaksoja olemassa

– Jos isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistus oli voimassa uuden lain voimaantullessa, voi tällaista todistusta käyttää vielä vuoden 2014 loppuun asti uudessa laissa olevan siirtymäsäännöksen perusteella, Maarit Haakana toteaa.

Niinpä niissä taloyhtiöissä, joissa oli voimassa oleva energiatodistus ennen 1.6.2013, energiatodistuksen laatiminen tulee vastaan vuonna 2015 .

– Energiatodistusta ei tarvitse teettää, jos rakennuksesta ei myydä tai vuokrata tiloja. Se pitää tehdä vasta siinä tilanteessa. Lisäksi täytyy huomioida, että uusi energiatodistus on rakennuskohtainen, ei yhtiökohtainen. Uusi todistus on voimassa 10 vuotta, Haakana jatkaa ohjeistamista.

Kun energiatodistuksen laatimisvelvoite tulee eteen, niin silloin uuden lain mukaan se täytyy teettää pätevöityneellä, ARAn rekisterissä olevalla tekijällä.

– Vanhan lain aikana pätevöityneet ammattilaiset saivat uuden lain mukaan suoraan perustason energiatodistuksen laatijan pätevyyden.  Tämä pätevyys on heillä voimassa enintään vuoden 2017 loppuun asti. Käytännössä nämä vanha lain aikana pätevöityneet todistusten laatijat voivat tehdä energiatodistuksia kaikille muille rakennuksille paitsi jäähdytetyille uudisrakennuksille, Haakana vielä mainitsee.

Muutosta ennakoitiin

Keväällä jotkut isännöitsijätoimistot ennakoivat lakimuutosta ja teettivät kaikille hoidossaan oleville taloyhtiöille energiatodistukset.

– Vanhassa laissa oli erilaiset energiatodistuslomakkeet eri tilanteisiin. Jos energiatodistus on tehty lomakkeella, joka on tyypiltään ”isännöitsijätodistukseen sisältyvä energiatodistus”, tämä ei ole voimassa 10 vuotta. Jos tällainen todistus oli voimassa uuden lain tullessa voimaan 1.6.2013, niin silloin todistus on pätevä vielä enintään vuoden 2014 loppuun asti, Haakana kertaa.

– Jos vanhan lain mukainen todistus on tehty ns. ”erillisenä energiatodistuksena” eli sen on tehnyt  pätevöitynyt, FISEn tai Kiinkon pätevöittämä laatija, todistus on tehty tähän tarkoitukseen säädetyllä lomakkeella ja sisältää energiansäästösuositukset,  silloin todistus on  voimassa 10 vuotta sen laatimisesta, Haakana jatkaa.

Teksti: Riina Takala

Artikkeli julkaistaan syyskuun lopussa ilmestyvässä Kiinteistöpostissa nro 7/2013.

Lue myös poimintoja Motivaan tulleista energiatodistuksen laatimiseen liittyvistä kysymyksistä.