Energiaratkaisut avainasemassa Hinku-kuntien tavoitteissa

Hinku-kunnat ovat lupautuneet vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-kuntien päästöt laskivat 21 prosenttia vuosina 2007 – 2013.
Päästösektoreista suurimmat vähennykset kohdistuivat energiasektoriin, erityisesti kaukolämpöön (44 %), sähkönkäyttöön (30 %) ja muuhun fossiilisen polttoaineen käyttöön (23 %).
Myös jätesektorin päästöt vähenivät merkittävästi (19 %). Liikenteen päästöt taittuivat 12 % ja maatalouden päästöt 4 %.
Kunnittain tarkasteltuna eniten päästöjään vähensivät Iin kunta (67 %) ja Hanko (44 %) sekä Kitee, Lieksa ja Porvoo (kaikki 27 %). Useimmissa Hinku-kunnissa päästövähennys oli 10 – 20 %.

Energiaratkaisut avainasemassa
Merkittävin syy ilmastopäästöjen vähenemiseen on kuntien siirtyminen sekä kaukolämmössä että erillislämmityksessä fossiilisista polttoaineista puupohjaisiin energianlähteisiin ja maalämpöön. Myös kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on vaikuttanut hyvään tulokseen.
Ratkaisut ovat olleet myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä. Sekä kunnat, paikallinen elinkeinoelämä että asukkaat ovat toteuttaneet päästöjä vähentäviä toimenpiteitä.

Teoille vaikuttavuutta Hinku-monistamosta

Suomen ympäristökeskus kehittää Hinku-kunnille monistamoa hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja kopioimiseksi. Tarkoituksena on vielä tämän vuoden puolella tuottaa joukko ratkaisukortteja ja videoita esimerkillisistä toimenpiteistä päästö- ja säästövaikutuksineen.
Hankkeessa on myös tänä vuonna kehitetty ns. Hankintamappi-verkkopalvelu, joka auttaa cleantech-yhteishankintojen tekemisessä. Hinku-kunnissa on parhaillaan käynnissä aurinkopaneelien yhteishankinta leasing-periaatteella.
Hyvien tekojen monistamosta löytyy mm. esimerkkivideoita ja ratkaisukortteja.
Esimerkkivideoon rivitaloyhtiöön toteutetusta maalämpö- ja aurinkopaneeliratkaisusta pääset tästä.
Esimerkki samaisen rivitaloyhtiön ratkaisukortista osoittaa, että vuonna 1974 valmistuneessa rivitaloyhtiössä korvattiin öljylämmitys maa- ja aurinkolämmöllä. Investointikulut laskettiin 120 000 euroksi. 20 vuoden käyttäajalla takaisinmaksuajaksi saatiin 9 vuotta. Vuosittaiseksi säästöksi saatiin 13 000 euroa ja kasvihuonepäästöjen vähennykseksi 30 000 kiloa.

RivitaloTikankontti