Energianeuvontapalvelu palvelee hyvin       

Lämmitystapamuutoksista, etenkin aurinkoenergian hyödyntämisestä ja sähkönkulutuksen vähentämisestä kiinnostuneet kuluttajat ovat löytäneet hyvin alueelliset energianeuvojat. Sen sijaan uudisrakentajat eivät ole vielä löytäneet palvelua.
Tämä käy ilmi alueellisia energianeuvojien energianeuvontapalveluita käyttäneiltä kuluttajilta, jotka ovat osallistuneet myös energianneuvonnan  info- ja koulutustilaisuuksiin.
Palautekyselyssä asiakkaat arvioivat neuvojien osaamisen sekä palvelun sisällön ja saatavuuden vastaavan odotuksia varsin hyvin. Energianeuvonnan palveluja arvioitiin nyt selvästi myönteisemmin kuin vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä.
Neuvonta myös tehoaa, sillä energianeuvojalta saatuja vinkkejä on toteutettu kohtalaisen hyvin. Kuluttajat hakevat tietoa muun muassa energiatehokkaista ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävistä lämmitysmuodoista, oikeista huonelämpötiloista sekä valaistuksesta. Tietoa haetaan usein useista eri lähteistä, etenkin internetissä. Vuotta aiemmin tehtyyn kyselyyn verrattuna yhä useampi kuitenkin on saanut tarvitsemansa tiedon suoraan energianeuvojalta.
Palautekyselyssä henkilökohtaista neuvontaa huhtikuun ja lokakuun 2014 välisenä aikana saaneita asiakkaita pyydettiin arvioimaan energianeuvontaa. Palautetta pyydettiin noin 150 asiakkaalta, joista 57 prosenttia vastasi puhelimitse tai sähköpostitse.

Neuvonta keskittyy verkkoon
Valtakunnallisesti energianeuvontaa saa vuoden 2015 alusta lähtien ensisijaisesti internetissä. Kuluttajien energianeuvonnan verkkoportaali, www.eneuvonta.fi, tarjoaa perustiedot ja lisätietolinkit kotitalouden energiankäytön tehostamiseen. Lisäksi asiantunteva energianeuvoja vastaa kuluttajien kysymyksiin portaalin keskustelupalstalla.
Alueellisten energianeuvojien palvelut supistuvat vuoden 2015 alussa energianeuvontaan varattujen määrärahojen pienentyessä. Motiva jatkaa yhteistyötä maakunnallisella rahoituksella toimintaa jatkavien alueellisten neuvojien kanssa muun muassa tarjoamalla materiaalia, koulutusta ja verkottumismahdollisuuksia toimijoille.
Valtakunnallista kuluttajien energianeuvontaa koordinoi Motiva Oy Energiaviraston toimeksiannosta.

Katso aikaisempi uutinen energianeuvontapalveluista tästä: