Enemmän uusiutuvaa energiaa Espoossa

Espoossa maalämpökaivojen määrä kasvoi viidenneksen ja aurinkosähköjärjestelmien yhteisteho yli 50 prosenttia vuonna 2016. Samaan aikaan kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni.

Sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien ja maalämpökaivojen lukumäärät ovat kasvaneet Espoossa viime vuosina vauhdikkaasti.
Maalämpökaivojen määrä kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia, ja vuodesta 2010 niiden määrä on kolminkertaistunut.

Aurinkosähköjärjestelmien yhteisteho on noussut vuodessa yli 50 prosenttia ja vuodesta 2014 melkein viisinkertaiseksi.
Kaukolämmön tuotannossa kivihiilen käyttö väheni 10 prosenttia ja maakaasun osuus kasvoi 11 prosenttia vuonna 2016.

Lisäksi öljyn käyttöä korvattiin puupelletin poltolla. Lämpöpumpuilla tuotetun kaukolämmön osuus oli noin 17 prosenttia.

Suurin osa Espoon kaukolämmöstä tuotetaan kuitenkin edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

Espoon asukasta kohden lasketut kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2016 jo neljättä vuotta peräkkäin.

Voimakas väestönkasvu on kuitenkin kasvattanut päästöjen kokonaismäärää verrattuna vuoteen 1990, jota pidetään Espoon laskelmissa vertailuvuotena.