Elinkaariajattelun ja tiedon puute näkyvät pintakäsittelyurakoissa

Pintakäsittelystä puuttuu elinkaariajattelu, eikä päätöksentekijöiden tietotaso ole riittävä. Näin käy ilmi Pintakäsittelyn RO-barometristä, jossa noin 400 pintakäsittelyalan ammattilaista otti kantaa eli kuultiin urakoitsijoita, suunnittelijoita, kiinteistönhuollon ammattilaisia sekä kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä.

Verrattuna aiempiin vuosiin Tikkurilan teettämä kysely toteutettiin tänä vuonna uudenlaisella menetelmällä, jossa vastaajat arvioivat erilaisten pintakäsittelyyn liittyvien väitteiden toteutumista alalla ja niiden merkitystä itselleen. Samantyyppinen menetelmä on käytössä esimerkiksi monissa vaalikoneissa.

Tulevat huollot ja ylläpito unohtuvat päätöksenteossa
Barometri nostaa esiin ammattilaisten huoleen elinkaariajattelun puuttumisesta: vastaajien mielestä yksi tärkeimmistä pintakäsittelyn päätöksenteossa huomioon otettavista seikoista ovat tulevat huolto- ja ylläpitotarpeet sekä niiden hinta ja helppous. Kuitenkin yli 40 prosenttia vastaajista arvioi tällaisen ajattelun toteutumisen olevan harvinaista.
Tulosten mukaan alalla on myös yleistä, ettei pintakäsittelyn pitkäaikaista vaikutusta rakennuksen arvoon ymmärretä. Vakavimpana pintakäsittelyn toteutusvaiheen ongelmana pidetään sitä, että kiinteistöjen omistajien tai päätöksentekijöiden tietoisuus pintakäsittelyn merkityksestä on puutteellista.

– Rakentajien ja heidän asiakkaidensa välille tarvittaisiin tiiviimpää vuorovaikutusta. Tartumme innostuneena haasteeseen ja kehitämme omia ammattilaispalveluitamme, jotta pintakäsittelyn päätöksenteko tukisi yhä paremmin kestävää elinkaariajattelua, Tikkurila-konsernin ammattilaissegmentin kehittämisestä vastaava johtaja Jarkko Mattila sanoo.

Rakennevauriot lisääntyvät ja huollon tarve kasvaa
Kenties pysäyttävin havainto liittyy pintakäsittelyn laiminlyönnin seurauksiin. Peräti 70 prosenttia vastaajista piti laiminlyödyn pintakäsittelyn aiheuttamia rakennevaurioita yleisinä. 83 prosenttia piti huoltotarpeen kasvua yleisenä ilmiönä.
Ongelmien välttämisessä tärkeimpänä pidettiin alkaviin pintavaurioihin puuttumista sekä kiinteistönomistajien ja päätöksentekijöiden neuvontaa ja opastusta pintakäsittelyasioissa. Kuitenkin reilusti alle puolet vastaajista, noin 40 prosenttia sanoo, että nämä toteutuvat alalla usein tai useimmiten.

Korjaus- ja uudisrakentajat vertailussa
Myönteisiäkin havaintoja saatiin. Vastaajien mukaan on harvinaista, että pintakäsittelyprojektien osapuolet olisivat keskenään erimielisiä menetelmistä tai tuotteista. Hyvää yhteishenkeä ei myöskään nähty projekteista puuttuvan.
Barometrissa vertailtiin myös ensimmäistä kertaa korjausrakentamiseen ja uudisrakentamiseen keskittyvien alan ammattilaisten näkökantoja. Vaikka suurelta osin vastauksissa oltiin samoilla linjoilla, erojakin löytyi. Esimerkiksi oikeiden menetelmien puute vaivasi korjauspuolella enemmän kuin uudispuolella.