Eläkeläisenä asutaan osa vuodesta ulkomailla

Taloyhtiöissä eläkkeelle jääneiden asunnot voivat olla vuoden mittaan entistä useammin tyhjillään, koska ihmiset arvelevat asuvansa eläkeläisinä ainakin osan vuodesta ulkomailla. Näin arveli joka toinen Suureen Eläkekyselyyn vastanneista.
Suomalaiset työikäiset toivovat aktiviista eläkeaikaa. Peräti 70 prosenttia toivoo viettävänsä eläkepäiviään matkustellen ja 60 prosenttia harrastuksiin syventyen.
Naisilla on kyselyn mukaan enemmän suunnitelmia eläkepäivien varalle kuin miehillä. He toivovat miehiä useammin mm. voivansa matkustella, tehdä vapaaehtoistyöstä sekä tukea lapsiaan ja lapsenlapsiaan taloudellisesti. Toisaalta muutto ulkomaille kiinnostaa naisia (46%) harvemmin kuin miehiä (53%).
Lakisääteiseen eläkkeeseen naiset luottavat kyselyn mukaan vähemmän kuin miehet. Naisista lähes joka kolmas (30%) ei usko sen riittävän edes toimeentuloon, kun miehistä näin ajattelee vain noin viidennes (18%).

Kertyvien säästöjen euromääräinen arviointi koetaan vaikeaksi
Harva (8%) uskoo lakisääteisen eläkkeen riittävän hyvin toiveiden toteuttamiseen, joten omille säästöille tulee olemaan käyttöä.
Huolimatta realistisesta suhtautumisesta lakisääteisen eläkkeen riittävyyteen, reilusti yli puolet (57%) työikäisistä ei ainakaan vielä ole ryhtynyt toimiin eläkeajan toimeentulon parantamiseksi.
Myös säästöjen euromääräinen arviointi koetaan vaikeaksi: useampi kuin joka kolmas (36%) ei osaa antaa mitään arviota siitä, miten paljon tulee saamaan säästöön eläkepäivien varalle. Arvion esittäneistäkin yli puolet (57%) arvelee saavansa kokoon alle 30 000 euroa.

Yöunia tuskin menetettään, useampi kuin joka kolmas on huolestunut
Yöuniaan suomalaiset tuskin kuitenkaan eläkeajan toimeentulon vuoksi menettävät, sillä yli puolet (56%) kertoo suhtautuvansa asiaan luottavaisesti tai neutraalisti. Useampaa kuin joka kolmatta (36%) asia kuitenkin huolestuttaa. Danske Bankin Kimmo Laaksosen mukaan paras lääke huoleen on säästämisen aloittaminen.
– Sen sijaan, että jää odottamaan täydellistä hetkeä ja ratkaisua, kannattaa aloittaa säästäminen heti. Nyt on hyvä aika aloittaa, sillä asuntolainan koroissa säästyy näin matalien korkojen aikana selvää rahaa, Kimmo Laaksonen sanoo.