Ei kannata odottaa ensimmäiseen lumimyräkkään…

Taloyhtiöiden kannattaisi ennen ensimmäisiä lumisateita päivittää voimassa oleva kiinteistönhuoltosopimus lumi- ja hiekoitustöiden osalta.
Pienissä rivi- ja paritaloyhtiöissä lumi- ja hiekoitustyöt tehdään usein talkoovoimin, minkä vuoksi niissäkin talkootyön periaatteet ja vastuukysymykset olisi hyvä kerrata syksyllä.
On syytä muistuttaa, että lumenpudotus ja hiekoittaminenkin ovat taloyhtiön vastuulla. Siksi on hyvä myös tarkistaa ja tarvittaessa päivittää lumitöihin, kattolumien seurantaan ja hiekoittamiseen liittyvät toimintaperiaatteet.
– Huoltoyhtiön ei pitäisi tilata lumenpudotusta, vaan lumenpudotuksen tarpeen arviointi ja tilaaminen tulisi aina olla isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan tehtävänä, koska kyseessä on taloyhtiön taloudenpitoon kuuluva asia. Huoltoyhtiö voi valvoa lumitilannetta ja ilmoittaa havainnoistaan isännöitsijälle ja puheenjohtajalle, joiden tehtävänä on päättää lumenpudotuksen tarpeesta ja hoitaa tilaaminen, Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén muistuttaa.
Lisäksi on suositeltavaa, että ennen ensimmäisiä lumisateita, olisi taloyhtiön ja kiinteistönhuoltoyrityksen välinen sopimus myös muilta osin tarkistettu ja tarpeen mukaan päivitetty.

Taloyhtiöllä vastuu turvallisuudesta
Jos talvikunnossapito hoidetaan talkootyönä, osakkaita ja asukkaita täytyy myös informoida piha-alueen hoitoon liittyvästä vastuusta. Lisäksi taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on tarkkailtava, että pihatyöt tulevat hoidetuksi asianmukaisesti, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo.
Vastuukysymysten vuoksi talvikunnossapito talkootyönä tulee kyseeseen lähinnä pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä.
Vähänkään isompien taloyhtiöiden kohdalla suosittelen, että talvikunnossapitoon liittyvät työt ostettaisiin ulkopuolisilta ammattilaisilta, Pynnönen linjaa.
Esimerkiksi kaupungin keskustassa sijaitsevassa suuressa kerrostaloyhtiössä jo rakennuksen katolta putoava lumi muodostaa jalankulkijoille riskin, jota huolellisenkaan isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen on vaikea ehkäistä.
Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta ammattilaiselta, sen kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista varotoimenpiteistä.
Tällä tavalla taloyhtiö on lähtökohtaisesti täyttänyt velvollisuutensa turvallisuudesta huolehtimisessa, Pynnönen sanoo.

Talkootöidenkin pelisäännöt selviksi
Talkootyö taloyhtiöissä on nimensä mukaisesti talkootyötä eli vapaaehtoista. Jos osakas kieltäytyy tekemästä talvikunnossapitotöitä, häneltä ei voida periä muita korkeampaa vastiketta, eikä hänen kustannuksellaan voida teettää hänen osuuttaan esimerkiksi ulkopuolisella urakoitsijalla.
Päätös lumi- ja hiekoitustöiden hoitamisesta talkoovoimin on syytä tehdä yhtiökokouksessa, jotta osakkaat voivat osallistua asiasta päättämiseen. Samalla nähdään, onko yhtiössä todellista kiinnostusta talkoovoimin tehtäviin lumitöihin.
Toinen vaihtoehto on selvittää talkoisiin osallistumishalukkuutta kirjallisilla sitoumuksilla.
Kristel Pynnönen korostaa, että talkootyönä järjestetty talvikunnossapito edellyttää tarpeeksi monen asukkaan sitoutumista osuutensa hoitamiseen.

Kiinteistöpostissa aikaisemmin julkaistuja artikkeleita talvikunnossapidosta:
Lumenpudotus taloyhtiön vastuulla – lue artikkeli tästä:
Kattolumityöt villin lännen meiningillä… – lue artikkeli tästä:
Tavoitteeksi kaikkia tahoja palveleva kiinteistönhuoltosopimus – lue artikkeli tästä: