Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Espoon ja Kauniaisten kuntien jätevesien lisäksi Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti Vihdin jätevesiä käsittelevän jätevedenpuhdistamon rakennustyöt etenevät kiivaaseen tahtiin Espoon Blominmäestä.
Tammikuussa uudesta HSY:n jätevedenpuhdistamosta oli rakennettu viitisen prosenttia, mutta kallion louhinta kiihtyy kevään mittaan. Louhinnat tulevat etenemään maksimivauhdilla 5-6 porausjumbon voimin, kun Blominmäen ajotunneli rakennetaan puhdistamon luolastotasolle ja ajoyhteys Mikkelänkalliosta Blominmäkeen saadaan käyttöön.
Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamista juhlistettiin 20.1.2016 yhdessä puhdistamon prosessihalleista, jotka tulevat olemaan leveydeltään 20 metrisiä. Näissä jälkisuodatushalleissa tavoitetaan aikanaan puhdistamon korkeat puhdistustavoitteet: typen osalta yli 90 prosentin ja fosforin osalta yli 96 prosentin poistoteho.
– Blominmäen puhdistustulokset tulevat olemaan ylivoimaisesti parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella. Lisäksi siitä tulee Suomen ja ehkäpä jopa koko Euroopan energiatehokkain puhdistamo. Olemme HSY:ssä myös varautuneet ottamaan tulevina vuosina entistä kehittyneempää tekniikkaa käyttöön. Tutkimme esimerkiksi parhaillaan vastaavanlaisella puhdistamolla Helsingin Viikinmäessä fosfori- ja typpiravinteiden talteenottoa suoraan puhdistusprosessista, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen.
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan puhdistamo on hyvä esimerkki yhteistyöstä yli kuntarajojen.
– Tulevan kaupunkirakenteen kannalta puhdistamo sijaitsee keskeisellä paikalla. Puhdistamon siirto Suomenojalta Blominmäkeen tekee mahdolliseksi Finnoon alueen ja koko Länsimetron kasvukäytävän kehittämisen. Länsimetron varrelle kehitetään raiteisiin tukeutuvaa kaupunkirakennetta, monipuolista asumista, älykästä liikennejärjestelmää sekä Euroopan parasta innovaatioympäristöä, Jukka Mäkelä toteaa.
Jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2014 ja puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2020.

Blominmäen hankesivut: www.hsy.fi/blominmaki