Blogi viemärisaneerauksista nro 8

Yhteenveto: Tilaajan muistilista

Kaikissa korjaushankkeissa on muistettava, että suunnittelukustannuksien osuus kokonaishankkeesta (=projektinjohto, valvonta, urakkakustannus ym.) on normaalisti 5-7 %. Tämä tarkoittaa siis sitä, että suurempi satsaus suunnitteluun ei käytännössä näy kokonaiskustannuksissa. Sen sijaan suunnitelmissa säästäminen saattaa nostaa urakan aikaisia kustannuksia huomattavasti.

Lähtökohtana kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS)

Tarvitsevatko vain viemärit korjausta vai myös vesijohdot? Mikä on kylpyhuoneiden rakenteellinen kunto ja kuinka monta on viime vuosina uusittu osakkaiden toimesta itse? Varsinkin nämä asiat vaikuttavat putkiremontteihin, joita tällä hetkellä tehdään pääosin 60-70-luvun ja 20-luvun taloihin.

Kiinteistön kuntoarvio ja sen pohjalta tehty PTS ovat hyvin hoidetussa taloyhtiössä lähtökohtana korjaushankkeisiin. Kun kiinteistöstä on tehty kokonaisvaltainen kuntoarvio, voidaan korjaustarpeita suunnitella pidemmällä aikavälillä ja toteuttaa ne oikeassa järjestyksessä. Näin vältytään myös turhilta korjauksilta. Isoihin hankkeisiin, kuten putkiremonttiin, on usein tarpeellista tehdä erillinen hankesuunnitelma.

Hankesuunnittelu

Korjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään kiinteistön korjaustarve ja erilaiset korjausvaihtoehdot.  Hankesuunnitelman pohjalta taloyhtiö voi päättää, kuinka edetä hankkeessa sekä arvioida sen aikataulua ja kustannuksia.

Hankesuunnittelu toimii myös parhaana mahdollisena tiedotusvälineenä taloyhtiön osakkaille, sillä siinä perustellaan ja esitellään ratkaisut ennen kuin hanke on varsinaisesti alkanut. Kun taloyhtiöllä on toteutussuunnittelun lähtökohtana yhtiökokouksen hyväksymä hankesuunnitelma, on hankkeen onnistumiselle erinomaiset lähtökohdat.

Tilaajan muistilista

* Määrittele korjaustarve selkeästi, pohjana toimii esim. kuntoarvio tai kuntotutkimusraportti

* Huolehdi tiedottamisesta alusta alkaen

* Käytä vastaavista rakennushankkeista referenssejä omaavia ammattilaisia (suunnittelijat, urakoitsijat, valvojat)

* Panosta suunnitteluun ja hyviin lähtötietoihin

* Ole aktiivinen ja käytä hyväksi projektissa mukana olevia ammattilaisia

Parhaana perussääntönä kannattaa pitää ennakoimista. Etukäteissuunnittelu ja ennakointi varmistavat kiinteistön teknisen kunnossapidon. Suuret korjaushankkeet ovat kalliita ja kaikin puolin hankalia, mutta loppujen lopuksi kalliimmaksi ja vaikeammaksi tulee huonosti hoidettu taloyhtiö ja hätäisesti tehdyt korjaukset.

Kirjoittaja Dennis Lillkåll on talotekniikan insinööri ja LVI-suunnittelija Karves Suunnittelu Oy:ssä.

Blogi kuuluu 8-osaiseen viemärin sisäpuolisia saneerausurakoita käsittelevään sarjaan. Kaikki blogit löydät täältä.

Copywrite: Dennis Lillkåll, Karves Suunnittelu Oy. Tämän artikkelin lainaaminen tekijää ja lähdettä mainitsematta on kielletty.