Blogi viemärisaneerauksista nro 7

Viemärin sisäpuolisen saneerausurakan yleisimmät syyt epäonnistumisille

Aiemmissa teksteissä on käyty yksityiskohtaisesti läpi SPS-urakan kulku ja kunkin vaiheen erityistä huomiota vaativat kohdat. On selvää, että hyvin onnistuneessa urakassa yksikään vaihe ei saa mennä merkittävästi vikaan, joten tässä blogissa on korostettu niiden vaiheiden merkitystä, jotka kokemuksen mukaan voivat aiheuttaa suurimmat ongelmat.

Hankkeen kulku huonoon suuntaan voi alkaa jo aikaisessa vaiheessa. Syy epäonnistumiselle voi olla puutteellinen hankesuunnittelu, minkä takia hankkeessa on päädytty käyttämään sisäpuolista saneerausta, vaikka se ei olisi kohteen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaan ollenkaan sopiva korjausmenetelmä. Kuten aiemmin on todettu, niin näin ison remontin yhteydessä ei voida ajatella vain yhtä järjestelmää (esim. viemärit), vaan on otettava huomioon kiinteistö kokonaisuutena.

Esiselvitysten pohjalta tehdyt suunnitelmat oltava lähtökohtana
Huonot suunnitelmat, suunnitelmat ilman kunnollisia lähtötietoja ja esiselvityksiä tai suunnitelmien puuttuminen kokonaan…

Ilman kohteeseen tutustumista ja putkistojen kuvauksia voidaan saada tulokseksi suunnitelmat, joiden toteuttamiskelvottomuus ilmenee siinä vaiheessa, kun urakoitsija on ensimmäistä päivää kohteessa töissä. On selvää, että tämä tulee tilaajalle kalliiksi. Kalliiksi tulee myös ilman suunnitelmia ja kilpailutusta tilattu työ, joka tehdään urakoitsijan asettamilla rajaehdoilla ja tälle sopivalla laatutasolla ilman, että tilaaja edes tietää varsinaisesti mitä on tilattu.

Urakoitsijan valinta
Tärkeintä urakoitsijan valinnassa on aiemmat vastaavien kohteiden referenssit sekä toimiva laadunvalvonta ja dokumentointi. Suurin osa asennustyöstä on rakenteisiin piiloon jäävää työtä, joten on tärkeää, että luottamus urakoitsijaan on kunnossa.

Urakkatarjousten vertailussa on hyvä käyttää alan ammattilaista, sillä yleisten normien puuttuessa monet urakoitsijat tarjoavat tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavia asioita usein. Näiden erojen osalta on osattava erottaa tekniset erot ja riskit sekä niiden hintavaikutus.

Urakan valvonta ja tiedottaminen
Myös urakan valvojan valinnassa on kiinnitettävä huomiota aiempaan kokemukseen vastaavista kohteista. Valvojan on osattava huomioida SPS-urakan erikoispiirteet ja oltava perillä urakan työvaiheista.

Hankkeen tiedottaminen on jokaisessa vaiheessa tärkeää. Alkuvaiheen tiedotuksen ollessa puutteellinen, on mahdollista, että väärää tietoa leviää ja tämä voi aiheuttaa tilaajapuolella sisäisiä ristiriitoja. Urakan aikainen tiedottaminen on tärkeää tämän lisäksi teknisestä näkökulmasta, sillä käyttökiellon aikana käytetty wc voi jopa pilata asennustyön.

Blogisarjan seuraavassa ja viimeisessä osassa kootaan yhteen tilaajan kannalta tärkeimmät asiat.

Kirjoittaja on talotekniikan insinööri ja LVI-suunnittelija Dennis Lillkåll Karves Suunnittelu Oy:stä.

Blogi kuuluu 8-osaiseen viemärin sisäpuolisia saneerausurakoita käsittelevään sarjaan.

Copywrite: Dennis Lillkåll, Karves Suunnittelu Oy. Tämän artikkelin lainaaminen tekijää ja lähdettä mainitsematta on kielletty.