Blogi viemärisaneerauksista nro 6

SPS-urakan valmistuminen ja takuuaika

Hyvin sujuneen urakan viimeistely vaatii huolellisen loppudokumentoinnin ja suunnitelmallisen takuuajan. Lopputarkastukset ja –dokumentointi ovat tärkeitä monestakin syystä: huomioon on otettava mm. takuukysymykset, vakuutusasiat, tulevat remontit ja käyttäjien opastus.

Luovutusdokumentit
Viimeistään urakan vastaanottamisen yhteydessä urakoitsija luovuttaa tilaajalle luovutusdokumentit. Luovutusdokumentit pitävät sisällään oleellista tietoa saneerauksen toteutuksesta ja menetelmistä. Perinteisessä putkiremontissa luovutusdokumentit ovat pääasiassa vakiintuneet ja dokumentteja on useita. Koska viemärin sisäpuolinen saneeraus on uusi ala, eikä toimintatapoja ole tarkkaan säädelty, ei myöskään luovutusdokumenteista ole olemassa ”yleistä” listaa.

Luovutusdokumentit voidaan määrätä urakkaohjelmassa esimerkiksi seuraavasti:
• Kohteen tarkepiirustukset eli punakynät.
• Vaatimukset täyttävä videodokumentointi.
• Tiedot käytetyistä menetelmistä, materiaaleista ja niiden sertifikaateista sekä käyttöturvallisuudesta.
• Urakoitsijan omavalvontamateriaali ja urakan aikaiset valokuvat.
• Tiedot takuusta ja takuuajan käytännöistä sekä yhteyshenkilöistä.
• Viemäriverkoston huolto- ja käyttöohje. Tiedot käytettävien kemikaalien mahdollisista rajoitteista sekä viemäriverkoston huuhtelusta ja ylläpidosta.
• Ohjeet myöhemmin tehtäviä remontteja varten. Esimerkiksi sisäpuolisesti saneeratun putken katkaiseminen ja liitos uuteen putkeen sekä muut asiaan perehtymättömän putkiasentajan tarvitsemat tiedot.

Kaikki materiaali pitää toimittaa taloyhtiölle sekä isännöitsijälle. Lisäksi huolto- ja käyttöohje sekä ohjeet tulevia remontteja varten on toimitettava jokaiseen huoneistoon.

Urakan valmistuminen ja vastaanotto
Kun sopimuksen mukaiset työt on tehty esimerkiksi yhdessä rappukäytävässä, voidaan se rappukäytävä ottaa käyttöön. Ennen käyttöönottoa on valvoja tehnyt käyttöönottotarkastuksen eli urakasta riippuen esimerkiksi tarkastanut lattiakaivot ja pintaviemäröinnit. Myös urakoitsijan oma laadunvalvontadokumentointi täytyy niiltä osin olla toimitettu ja tarkastettu. Käyttöönoton jälkeen tilan käyttäjille eli asukkaille jaetaan puutelistakyselyt.

Kun kaikki sopimuksen mukaiset työt on tehty, dokumentit toimitettu ja puutelistojen korjaukset tehty, voidaan urakka vastaanottaa. Vastaanottokokouksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjataan virallisesti päivämäärät, dokumentit ym. tiedot ja takuuaika.

Takuuaika
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta vähintään rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa määrätyn kahden vuoden ajan. Takuuajan jälkeenkin urakoitsija vastaa sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä sekä virheistä, joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuusta urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut urakan vastaanotosta.

Takuuajan tarkastus tehdään lähtökohtaisesti kaksi vuotta urakan valmistumisen jälkeen, jolloin varsinainen takuu loppuu. Lisäksi voidaan tehdä tarkastus myös ensimmäisen vuoden jälkeen, jos näin on erikseen sovittu. Takuuajan tarkastuksen sisältö vaihtelee riippuen tehdyn urakan laajuudesta ja huoneistojen määrästä, mutta siihen voi kuulua esimerkiksi:
Putkisto-osuuksien videokuvaus, esimerkiksi 10 % kaikista putkistoista
Osan tai kaikkien huoneistojen lattiakaivojen ja pintaviemäröintien katselmus
Takuuajan puutelistojen osoittamat korjaukset

Jotkut urakoitsijat tarjoavat lisäksi pidennettyjä takuita, esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden vuotamattomuus- tai huoltotakuuta. Olipa kyse sitten rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesta takuusta tai urakoitsijan antamasta pidennetystä takuusta, on tilaajan arvioitava urakoitsijan kykyä vastata antamastaan takuusta.

Blogisarjan seuraavassa osassa perehdytään sisäpuolisten saneerausurakoiden yleisimpiin kompastuskiviin.

Kirjoittaja on Dennis Lillkåll, talotekniikan insinööri ja LVI-suunnittelija Karves Suunnittelu Oy:ssä.

Blogi kuuluu 8-osaiseen viemärin sisäpuolisia saneerausurakoita käsittelevään sarjaan.

Copywrite: Dennis Lillkåll. Tämän artikkelin lainaaminen tekijää ja lähdettä mainitsematta on kielletty.