Blogi viemärisaneerauksesta nro 5

Viemärin sisäpuolisen saneerausurakan valvonta

Hyvin suunniteltu on puoliksi tekemättä – siksi tarvitaan valvontaa. Vaikka viemäreitä ei vaihdettaisi uusiin, vaan ne saneerattaisiin sisäpuolisesti, korjattavia viemäreitä ei ole silti yhtään sen vähempää. Korjattavien putkimetrien määrä on sama: tavanomaisessa kerrostalossa jätevesiviemärit ovat noin 200 metriä.
Suurin ero on urakan kestossa: SPS-urakka on kokonaisuutena merkittävästi nopeampi kuin viemäreiden uusimistyö.

SPS-urakan valvonta on oma erikoisalueensa, jossa täytyy tuntea käytettävät korjausmenetelmät ja niiden ominaispiirteet.

Perinteiseen korjaustapaan verrattuna hankkeessa ei ole yhtä vakiintuneita käytäntöjä, eikä rakennusvalvontaviranomaisen mukana oloa. Kuten suunnittelijalta ja urakoitsijalta, on myös valvojalta vaadittava referenssejä vastaavista kohteista.

Valvonnan käytännöt
Urakan aikainen valvonta perustuu pääosin työmaakäynteihin ja urakoitsijan dokumentoinnin valvontaan. Työmaakäynnit koostuvat mallikatselmuksista, käyttöönotoista ja työmaakokouksista.

Mallikatselmuksia tehdään, kun asennetaan ensimmäisen kerran mm. wc-istuin, lattiakaivon saneeraus ja kylpyhuoneen pintaviemäröinnit.

Valvonnalla varmistetaan, että urakoitsijan oma laadunvalvonta toimii ja sovitut asiat sekä dokumentit tehdään ajallaan.

Sisäpuolisessa saneerauksessa korjataan rakenteissa piilossa olevia putkia. Tyypillistä on, että urakan aikaisia yllätyksiä tulee. Tämän vuoksi on olennaista, että valvojilla on aiempaa kokemusta vastaavista kohteista, jotta tarvittavat toimenpiteet ja päätökset saadaan työmaalla tehtyä.

Teknisten asioiden lisäksi erittäin tärkeää on urakan aikainen tiedottaminen. Urakoitsija vastaa pääosin tiedottamisesta.
Tapoja on useita erilaisia aina tekstiviesteistä perinteisiin jaettaviin lappuihin. Yleisimmät tavat lienevät kuitenkin edelleen ilmoitustaulun laput, sähköpostit ja koteihin jaettavat tiedotteet.
Kun kyseessä on pelkkä SPS-urakka, oleellisimmat tiedotteet koskevat viemäreiden käyttökieltoaikoja. Tiedotteilla on myös tekninen merkitys, sillä jos asukas käyttää viemäriä kesken asennustyön, voi asennustyö jopa epäonnistua.

Valvonnan erikoispiirteet
SPS-urakoiden valvonnassa on erikoispiirteitä viemäreiden uusimistyöhön verrattuna. Asennustöiden katselmointia voidaan tehdä katsomalla urakoitsijan kuvaamia videoita sekä valvojan omilla kuvauslaitteilla. Työmaalla on myös käytävä tiheämmällä tahdilla, koska työ etenee nopeasti.

Kuten aiemmin on mainittu, on urakoitsijoilla käytössään vaihtelevia omia laadunvarmistusmenetelmiä ja –käytäntöjä. Jos ne on urakkaneuvotteluissa todettu toimiviksi ja otettu hankkeessa käyttöön, valvojan tärkeimpiä tehtäviä on pitää huolta, että urakoitsija pitää sovituista asioista kiinni.

Jos kyseessä on pelkkä SPS-urakka, niin varsinkin asentajien työtaitoon ja malliasennuksiin on kiinnitettävä huomiota.

Huomiota on kiinnitettävä erityisesti varsinaisiin putkitöihin. Normaalisti SPS-asentaja ei ole putkimies, eivätkä sisäpuoliset saneeraustyöt putkimiehen koulutusta vaadikaan, mutta urakkaan kuuluu aina myös varsinaisia putkitöitä. Putkitöitä tehdään esimerkiksi huoneistojen pintaviemäröinneissä, wc-istuimien irrotuksissa ja kellarin näkyvissä viemäriosuuksissa.

Blogisarjan seuraavassa osassa perehdytään sisäpuolisen saneerausurakan loppuvaiheisiin, takuuaikaan ja luovutusdokumentteihin.

Kirjoittaja on Dennis Lillkåll LVI-suunnittelija
Karves Suunnittelu Oy:ssä.

Blogi kuuluu 8-osaiseen viemärin sisäpuolisia saneerausurakoita käsittelevään sarjaan.