Blogi viemärisaneerauksesta nro 4

SPS-Urakan laadun varmistaminen suunnittelun keinoin

Laadukkaat, tarkat ja tilaajan tavoitteiden mukaiset suunnitelmat antavat hankkeen toteutukselle hyvät lähtökohdat.
Urakoitsijoille lähetettäviin tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluu teknisten suunnitelmien ja selostusten lisäksi myös kaupalliset asiakirjat.
Asiakirjoissa urakoitsijalle määritellään teknisten vaatimusten lisäksi myös vähimmäisvaatimuksia esimerkiksi dokumentointiin, katselmuksiin ja mallitöihin liittyen, jolloin urakan valvojille ja tilaajalle annetaan jo suunnitelmissa työkaluja työnaikaiseen seurantaan. Alalla, jossa työtavat ja –menetelmät ovat vaihtelevia, on kuitenkin muistettava jättää tilaa myös hyvin oman laadunvarmistusjärjestelmänsä suunnitelleille urakoitsijoille.

Esiselvitykset ja suunnittelu
Urakan laadussa ja toteutettavuudessa korostuu hyvä suunnittelu. Suunnittelun pääperiaatteita käsiteltiin viime kirjoituksessa. Suunnitelmien laatuun vaikuttaa erityisesti alkuselvitys- ja luonnossuunnitteluvaihe, jolloin määritellään korjaustarve ja mahdolliset korjaustavat. Jos esiselvityksiä ja suunnittelua ei tehdä tarpeeksi hyvin, saatetaan urakan alkuvaiheessa joutua toteamaan, etteivät suunnitelmat ole toteutuskelpoiset.

Vaatimuksia, mutta myös joustovaraa
Tarjouspyyntöasiakirjoihin kirjataan teknisten asioiden lisäksi myös ehtoja mm. dokumentointiin, aikatauluihin, työtapoihin ja suojaukseen.
Asiakirjoihin on jätettävä myös riittävästi joustovaraa, sillä asioita tarkennetaan myöhemmin urakkaneuvotteluissa.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään monista asioista vähimmäistaso, ja urakoitsijaa edellytetään esittelemään oma toimintatapansa tarjouksessaan tai viimeistään neuvotteluissa.

Suunnittelun aikana määritellään myös vaadittavien sertifikaattien, referenssien ja muiden todistusten laatu ja määrä. Määrittely tehdään yhdessä tilaajan kanssa. Vaatimusten taustalla on tilaajan haluama laatutaso, suunnittelijan suositukset ja mm. tilaajan vakuutusyhtiön asettamat ehdot.
Tarjouspyyntöjä ei myöskään kannata edes lähettää sellaisille urakoitsijoille, jotka tunnetusti eivät käytä suunniteltuja korjausmenetelmiä.

Koska urakoitsijoiden toimintatavat ovat kirjavia, tarvitaan urakkatarjousten tulkitsemiseen ja vertailuun alan ammattilaista. On osattava erottaa, mitkä osat tarjouksesta eivät täytä tarjouspyyntöä tai mitkä asiat on otettava erityisesti esille urakkaneuvotteluissa.

Työkalujen antaminen valvontaorganisaatiolle
Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään minimitasot mm. dokumentoinnille, malliasennuksille, katselmuksille ja kokousväleille ja vastaaville.
Käytännön asiat sovitaan tarkemmin ja sitovasti urakkaneuvotteluissa, mutta määrittelemällä vähimmäistaso urakka-asiakirjoissa, varmistutaan siitä, ettei tarjoushintaan tule korotuksia ja tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia.
Kun vähimmäistasot on määritelty urakka-asiakirjoissa ja todelliset käytännöt sovittu urakkaneuvotteluissa, on urakan valvojilla tarvittavat työkalut tehdä työnsä hyvin.


Blogisarjan seuraavassa osassa perehdytään sisäpuolisen saneerausurakan valvonnan erityispiirteisiin.

Kirjoittaja on talotekniikan insinööri ja LVI-suunnittelija Dennis Lillkåll Karves Suunnittelu Oy:ssä.

Blogi kuuluu 8-osaiseen viemärin sisäpuolisia saneerausurakoita käsittelevään sarjaan.