Uutiset

Muovisia käyttövesiputkia myyntikieltoon

Talousvesijärjestelmään tarkoitetuista muovisista PEX-putkista ja monikerrosputkista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Yhden valmistajan PEX-putket asetettiin myyntikieltoon. Kaksi PEX-putkivalmistajaa ja kolme monikerrosputkien valmistajaa määrättiin muuttamaan putket vaatimustenmukaisiksi määräaikaan mennessä. Talousvesijärjestelmään liitettävien muoviputkien testaukset ovat … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Vuotovahingon havaitsemista parannettava

Rakenteelliset ja talotekniset järjestelmät sellaisiksi, että vesivuoto voidaan havaita välittömästi. Käyttövesiputkisto on suunniteltava niin, että vesivuoto ohjautuu lattiakaivoon tai tulee joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti havaituksi ja vedentulo kyetään katkaisemaan. Vesivuodoista pitäisi saada mahdollisimman nopeasti hälytys. … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Sisäilmaongelmat eivät selviä yhdellä testillä

Sisäilmaongelmaiset rakennukset tulisi seuloa toksisuustestin avulla. Kyseisen tutkimusmenetelmän luotettavuus ja käyttötarkoitus pitäisi kuitenkin vielä tarkoin selvittää, ennen kuin sen käyttöä voidaan suositella, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat muistuttavat. Asumisterveysasetus ja sen soveltamisohjeet … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Purkaa, hyödyntää vai myydä?

Huoneistoremonttia tekevälle on nyt tullut uusi tietolähde, mistä selvittää tarkemmin tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Ympäristöministeriö on avannut tätä tarkoitusta palvelevan tietopankin, joka löytyy osoitteesta ymparisto.fi/rakennusmateriaalit. Suuri osa korjaamisesta tapahtuu omatoimisesti esimerkiksi huoneistoremonteissa tai … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Työmaan kosteudenhallinta vastuutetaan

Työmaalle pitäisi tehdä kosteudenhallintasuunnitelma ja nimetä kosteudenhallinnasta vastaava henkilö, joka voisi olla esimerkiksi vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja. Tällainen asia sisältyy Rakentamismääräyskokoelman osaan C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, jota koskeva asetusehdotus on nyt lähetetty laajalle … Lue lisää…