Ei kuvaa
Uutiset

Rakennusmiehistä joka neljäs ulkomaalainen

Aliurakointia käytetään äkillisissä kysyntätilanteissa nyt selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Ulkomaalaisten osuus työvoimasta ei ole sekään enää kasvanut. Se on jopa pienentynyt talonrakentamisessa kaikilla alueilla ja pysytellyt ennallaan infrarakentamisessa. Rakennusteollisuus RT:n tuoreimman työvoimakyselyn mukaan RT:n jäsenyritysten … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Harmaan talouden torjuntatyötä jatkettava

Hallitus on onnistunut parhaiten harmaan talouden torjuntatoimissa rakennusalan lisäksi kuljetus- ja romualoilla, ympäristörikosten valvonnassa ja ulosoton erikoisperinnässä. Viranomaiset ovat saamillaan 20 miljoonan euron vuotuisilla lisäresursseilla selvinneet kohtuullisesti tehtävistään ja panostukset ovat maksaneet itsensä takaisin. Tulokset … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Uusi ilmoitusvelvollisuus tehoton

Enemmistö rakennusalan pienistä ja keskisuurista yrityksistä pitää rakennusalan uutta ilmoitusvelvollisuutta tehottomana torjumaan harmaata taloutta. Menettely on yrityksille myös kallis. Rakennusalan verovalvonta mullistui heinäkuun alussa, kun voimaan astui lakiuudistus, jonka mukaan verottajalle pitää raportoida kuukausittain työmaiden … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Työntekijäluetteloiden tehovalvonta käynnistyy

Tyosuojeluviranomaiset käynnistävät Etelä-Suomen rakennustyömailla työntekijäluetteloiden tehovalvonnan lokakuussa. Harmaan talouden torjuntaan liittyvät valvontaiskut tehdään yhteistyössä poliisin kanssa. Loppuvuoden aikana iskuja tehdään eri puolilla Etelä-Suomea. Tehovalvonnan syynä on viime heinäkuussa työturvallisuuslakiin tullut lisäys, jonka mukaan päätoteuttajan on … Lue lisää…

Artikkelit

Isännöitsijän henkilötunniste ja veronumero

Pitääkö isännöitsijällä on taloyhtiön työmaalla käydessään kuvallinen henkilökortti ja veronumero? Koska eräs isännöitsijä totesi, ettei saanut oman alueensa työsuojeluviranomaisilta yksiselitteistä selkeää vastausta, päätimme kysyä asiaa. Kysymys: Pitääkö isännöitsijällä, joka vierailee rakennustyömaalla tilaajan / asunto-osakeyhtiön edustajana … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tunnistekorttien puutteet toivat sakot

Vain kahdella työmaalla jouduttiin antamaan sakot Helsingin poliisilaitoksen talousrikostutkinnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tehdessä valvontaiskuja helsinkiläisille rakennustyömaille kesäkuun alkupuolella. Valvontaiskuissa tarkastettiin työntekijöiden tunnistekortteja ja veronumeroita. Samalla työnantajia muistutettiin tulevasta lainmuutoksesta, joka edellyttää ajantasaista luetteloa rakennustyömaan … Lue lisää…