Artikkelit

Hyvän valaistuksen uhkat uusinta- ja huoltovaiheissa

Valosaaste ympäristöongelmana -teoksen kirjoittajat, Jari Lyytimäki ja Janne Rinne, hyödynsivät ”valosaastekirjansa” yhtenä lähteenä kansalaisten näkemyksiä keinovalon käytöstä ja valosaasteesta kartoittaneen verkkokyselyn tuloksia. Vastaajia kyselyssä li yli 2000.