Ei kuvaa
Uutiset

500 keinoa vähentää tulvavahinkoja

Suomessa on 21 merkittävää tulvariskialuetta, joille ehdotetaan nyt suunnitelmia siitä, miten tulviin varaudutaan ja kuinka niistä aiheutuvia vahinkoja vähennetään. Suunnitelmissa on lähes viisisataa toimenpide-ehdotusta. Ehdotukset kattavat tulvien ennaltaehkäisyn, suojelutoimenpiteet, toiminnan tulvatilanteissa, valmiustoimet sekä tulvan jälkeiset … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Vesihuollon jatkuvuus turvattava poikkeusoloissakin

Vesihuoltolaitosten ja kuntien on jatkossa kartoitettava toimintaansa liittyvät riskit ja varauduttava erilaisiin häiriötilanteisiin vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi. Muun muassa tätä merkitsee vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin vahvistetut muutokset, jotka astuvat voimaan 1.9.2014. Vesihuoltoverkostojen osin puutteellinen ylläpito … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Taajamien hulevedet hyötykäyttöön

Taajamien hulevesien hallitsemiseen pitäisi kehittää luonnonmukaisia ratkaisuja, joilla hulevedet voidaan käyttää hyödyksi, puhdistaa ja vähentää sitä kautta vesistöihin ja mereen kohdistuvaa kuormitusta. Hulevesien avulla voidaan myös tukea taajamaluonnon monimuotoisuutta ja luoda viihtyisämpää kaupunkiympäristöä. Lisääntyvät hulevedet … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tulvavedet tulevaisuudessa paremmin hallintaan

Äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät ja tulvavedet ovat entistä suurempi ongelma ja uhka tiheästi asutuissa kaupungeissa ja alueilla. Ratkaisuja selvitetään VTT:n vetämässä hankkeessa, jossa etsitään keinoja, miten tulvavedet saadaan paremmin hallintaan  hallintaan mm. pintamateriaaleja ja teknistä suunnittelua … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tulvat voivat uhata rivi- ja kerrostalossakin

Vaikka asuisit rivi- tai kerrostalossa, sinunkin kannattaa huomioida tulvat ja niihin liittyvät riskit ja mahdolliset vahingot etukäteen. Kaupungeissa uhkana eivät ole niinkään tulvivat joet ja järvet, vaan tulvat, jotka syntyvät rankoista sateista tai runsaista sulamisvesistä.