Artikkelit

Onko taloyhtiönne tulvariskin alueella?

Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa. Kaikkien tulvariskialueiden taloyhtiöiden olisi syytä ottaa tulvatilanne osaksi pelastussuunnitelmaansa sekä tarkistaa, kuinka vakuutus korvaa tulvien aiheuttamat vahingot. Suomen ympäristökeskus SYKE arvioi vuoden 2018 lopussa julkistetussa raportissaan, että ilmastonmuutoksen myötä suurten … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tulvariskialueella huonompi hinta asunnosta

Kun Suomen ympäristökeskus julkisti vuonna 2006-2008 kartat tulvariskialueista, asuntojen hinnat tippuivat riskialueilla ja samanaikaisesti asuntojen kysyntä turvallisia alueilla nousi. Ilmatieteen laitoksella työskentelevä tutkija Athanasios Votsis seurasi Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessaan, miten Helsingin, Porin ja Rovaniemen asuntojen … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Harvinaislaatuista tulvariskitarkastelua Pirkanmaalla

Pirkanmaan vesihuollon tulvariskitarkastelu osoittaa, että vesistötulvat voivat aiheuttaa ongelmia Pirkanmaan vedenhankinnassa ja etenkin jäteveden puhdistamisessa. Harvinaisessa tulvatilanteessa vakavimmat vesihuollon tulvariskit Pirkanmaalla näyttävät kohdistuvan Valkeakosken Tyrynlahden pintavedenottamoon Mallasvedellä, Valkeakosken jätevedenpuhdistamoon Vanajavedellä sekä Tampereen Viinikanlahden puhdistamoon Pyhäjärvellä. … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tulvariskit uhkana – ennakointi tarpeen vakuutuksissakin

Ilmatieteen laitoksen mukaan Itämerellä merenpinnan nousun arvioidaan jäävän hieman maailmanlaajuisen keskiarvon alapuolelle, ja samanaikaisesti maankohoaminen lieventää merkittävästi merenpinnan nousun vaikutuksia. Sisävesillä ilmastonmuutoksen vaikutus riippuu tarkasteltavan vesistön ominaisuuksista. Suomenlahdella merenpinnan nousu olisi Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan … Lue lisää…