Uutiset

Korona viivästyttää taloyhtiöiden korjaushankkeiden päätöksentekoa

Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan koronakriisillä on ollut vaikutusta taloyhtiöiden korjaushankkeista lähes joka kolmanteen. Eniten virus on vaikuttanut korjaushankkeita koskevaan päätöksentekoon, joka on viivästynyt lähes joka viidennessä taloyhtiössä. Kyselyyn vastasi yli 3300 taloyhtiöiden hallitusten jäsentä tai isännöitsijää huhtikuun kahden ensimmäisen viikon aikana. … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Korjaamista helpommin asuintalovarausta uudistamalla

Muuttamalla nykyistä asuintalovarausmenettelyä voitaisiin parantaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia varautua kalliisiin korjauksiin. Kiinteistöliitto on jättänyt valtiovarainministeriölle esityksen toimenpiteistä, joilla varautumista voitaisiin helpottaa. Taloyhtiöt voivat nykyisin etukäteen varautua korjaushankkeiden kustannuksiin esimerkiksi asuintalovarauksen, ennakkorahastoinnin sekä osakkaiden henkilökohtaisen varautumisen avulla. … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Taloudellinen hyväksikäyttö ikääntyvien vaarana

Yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petokset ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, poliisiylitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta toteaa. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2016 ikääntyneisiin kohdistuvista omaisuusrikoksista yli 16 000 johti rikostutkintaan. Seuraavan viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Laman kokeneet sijoittivat varovaisemmin

Varovaisuus sijoittamisessa näkyy tutkimuksen mukaan taloudellisessa päätöksenteossa jopa 15 vuotta myöhemmin, vaikka koettu lama ei olisikaan vaikuttanut suoraan omaan varallisuuteen. Tutkijat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja BI Norwegian Business Schoolista selvittivät Suomessa 1990-luvun alussa koetun laman vaikutuksia … Lue lisää…