Ei kuvaa
Uutiset

Kosteusvaurioita ei selvitetä pölymittauksin

Pölyn toksikologinen mittausta ei voida käyttää kosteusvaurioiden korjaustarpeiden kiireellisyyden tai terveyshaittojen arvioimisessa. Myöskään huonepölyn myrkyllisyyttä mittaamalla ei voida varmuudella tunnistaa tai luokitella kosteusvaurioituneita rakennuksia, joissa ihmiset oireilevat.