Artikkelit

Toukotalkoot: koti turvallisemmaksi pienellä huolenpidolla

Huolenpito kodin teknisistä laitteista kannattaa, sillä se sekä parantaa kodin turvallisuutta että vähentää energiakulutusta. Monet verrattain yksinkertaiset huoltotoimet ovat asukkaan omalla vastuulla.  Toukotalkoot-kampanja tarjoaa avuksi suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset tarkistuslistat laitteiden kunnon tarkistamiseen. Pelastustoimen … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Paloilmoitinten tarkastustehtäviä edelleen liikaa

Vaikka automaattisten paloilmoittimien tarkastustehtävät ovat vähentyneet, on niitä edelleen liikaa ja suurin osa niistä on myös aiheettomia. Aiheeton hälytys aiheuttaa pelastuslaitokselle tarpeettomia kustannuksia ja sitoo tehtävään osallistuvan yksikön pois todellisista onnettomuustilanteista. Rakennuspalojen ja automaattisten paloilmoittimien … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Viisi pelastuslaitosta järjestää maan kattavan pelastustoimen

Pelastuslaitoksia tulee olemaan jatkossa viisi. Tällä hetkellä alueellisia pelastuslaitoksia on 22. Hallituksen linjaus Sote-ratkaisussa tulee tarkoittamaan, että pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa. Maakuntien yhteistyöalueista säädetään tulevissa sosiaali- … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Portaikoissa kompasteleminen tulee kalliiksi

Portaissa sattuu verrattain paljon vapaa-ajan tapaturmia. LähiTapiolan vahinkotilastoista ilmenee, että tavallisia porrasvahinkoja ovat tilanteet, joissa henkilö kompastuu portailla säilytettyihin tavaroihin. Ulkoportaiden kehno kunto aiheuttaa myös usein kaatumisia. LähiTapiola tutki tilastoistaan keväällä 2015 sattuneita tapaturmia. Portaisiin … Lue lisää…

Artikkelit

Miten on asian laita? Pelastustielle pysäköiminen

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut kysymyksiä koskien pelastustielle pysäköimisestä. Voiko pysähtyä pelastustielle lyhytaikaisesti purkamista ja lastaamista varten, kysyy yrittäjä ja invaliditeetin omaava henkilö. Toisessa tapauksessa asia pohdituttaa mainoksia jakavaa, joka kysyy, voiko hän pysäköidä autonsa pelastustielle … Lue lisää…