Ei kuvaa
Uutiset

Suunnitelmallisuus laadukkaan rakennushankkeen taustavoima

Tilaaja on saanut riittävästi tietoa projektin lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä. Rakennuttajien kannalta talotekniikan toimivuudelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin. Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista. Pääurakoitsijan ongelmanratkaisukyky suhteessa aliurakoitsijoihin on hyvä. Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisessä suhteessa virheet … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Taloyhtiö ilmoitusvelvollisuuden piirissä

Taloyhtiö on myös velvollinen ilmoittamaan verottajalle korjausurakassa alihankkijoille maksetut maksut. Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan  ensi vuoden heinäkuussa. Lisäksi pääurakoitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa tiedot verottajalle kuukausittain.