Ei kuvaa
Uutiset

Verkkokeskustelussa vilkasta kannanottoa yhtiökokouksista

Keskustelu yhtiökokouksista käy vilkkaana vaikuta-lakiin.fi –verkkokeskustelussa. Tässä muutamia esimerkkejä: ”Sillehän ei sitten voi mitään, jos yhtiökokouksessa olevat osakkaat ovat tahdottomia sätkynukkeja, joita voi vedellä naruista.” ”Kokousajankohdan on oltava sellainen, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua … Lue lisää…

Ei kuvaa
Artikkelit

Neuvonta- ja sovittelupalvelua tuomioistuinkäsittelyiden sijaan

Asunto-osakeyhtiölakia koskeva internet-foorumi ja asunto-osakeyhtiöriitalautakunta saivat kannatusta oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölain toimivuutta koskeneessa verkkokyselyssä. Kaikkein yksinkertaisinta kuitenkin erimielisyyksien vähentämiseksi olisi se, että taloyhtiön sisäistä viestintää parannettaisiin.

Artikkelit

Viestintä parantaa asumisviihtyisyyttäkin

Taloyhtiön johtaminen – siihen oltiin eniten tyytymättömiä asunto-osakeyhtiön hallintoa koskevassa oikeusministeriön verkkokyselyssä. Taloyhtiö koskevien tietojen saatavuuden parantaminen ja viestinnän lisääminen saivat muiden muassa kannatusta ratkaisuna ongelmaan. Viestintä auttaa vastaajien mielestä myös taloyhtiön erimielisyyksiin. Lisäksi tiedottaminen … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Lausuntopalvelu.fi edistämään kansalaisvaikuttamista

Kansalaiset, järjestöt ja viranomaiset voivat antaa lausuntoja erilaisista asioista uuden palvelun, www.lausuntopalvelu.fi:n kautta. Virallisen lausuntomenettelyn sähköistävä lausuntopalvelu.fi on otettu pilottikäyttöön. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki julkishallinnon lausunnot pyydetään lausuntopalvelun kautta. Lausuntopalvelu on osa oikeusministeriön kehittämiä … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Kansalaiskeskustelu asunto-osakeyhtiölaista on alkanut

Asunto-osakeyhtiölain uudistustarpeen arviointi jatkuu. Viime syksynä toteutetun kyselyn tulosten perusteella on koottu tarkempia toimintavaihtoehtoja, joihin haetaan kansalaisten mielipiteitä avoimen verkkokeskustelun avulla. Yli neljä tuhatta ihmistä on jo etukäteen ilmoittanut halustaan osallistua keskusteluun. Kansalaiskeskustelu on käynnissä … Lue lisää…