Ei kuvaa
Uutiset

Toimiva kaavoitus lisää kunnan elinvoimaa

Suuri osa kuntapäättäjistä luottaa siihen, että alueen elinvoimaisuutta edistetään parhaiten onnistuneella kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla sekä elinkeinojen aktiivisella tukemisella. Huomattavasti harvempi uskoo, että elinvoima lisääntyy esimerkiksi markkinoinnilla tai veroja alentamalla. Tämä käy ilmi Kuntaliiton tekemästä … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Harvinaislaatuista tulvariskitarkastelua Pirkanmaalla

Pirkanmaan vesihuollon tulvariskitarkastelu osoittaa, että vesistötulvat voivat aiheuttaa ongelmia Pirkanmaan vedenhankinnassa ja etenkin jäteveden puhdistamisessa. Harvinaisessa tulvatilanteessa vakavimmat vesihuollon tulvariskit Pirkanmaalla näyttävät kohdistuvan Valkeakosken Tyrynlahden pintavedenottamoon Mallasvedellä, Valkeakosken jätevedenpuhdistamoon Vanajavedellä sekä Tampereen Viinikanlahden puhdistamoon Pyhäjärvellä. … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Liito-oravaselvitys maankäytön taustaksi Espoossa

Liito-oravien elinympäristöstä on tehty uraauurtava selvitys Espoossa. Tarkoituksena on ollut tarkastella liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Käytännössä liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista selvitettiin Espoonlahden ja Matinkylän alueilla syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Tavoitteena … Lue lisää…