Uutiset

Motivalta lämpöpumppuopas taloyhtiöille ja kunnille

Lämpöpumppujen asentaminen taloyhtiöihin ja kuntien isoihin kiinteistöihin on yleistynyt viime vuosina. Investoinneilla haetaan ennen kaikkea taloudellisia säästöjä, mutta lämpöpumpuilla on merkittävä rooli myös kuntien ja koko Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Hankintojen tueksi kaivataan kuitenkin puolueetonta tietoa. … Lue lisää…

Artikkelit

LVI-remontit työllistävät tavarantarkastajaa

Putkiremonttien määrän kasvu näkyy myös tavarantarkastajan työssä. Tavarantarkastaja pyydetään paikalle selvittämään, onko työsuoritus tai asennettu laitteisto rakentamismääräysten, hyvän rakennustavan, normien ja tilaussopimuksen mukainen.

Ei kuvaa
Uutiset

Lämpöpumput eivät kasvata sähkön huipputehotarvetta

Lämpöpumput vähentävät vuositasolla kokonaisenergiankulutusta, mutta voivat lisätä sähkön hetkellistä tehontarvetta lämmityskaudella, mikäli pumpuilla korvataan muuta kuin sähkölämmitystä. Toisaalta korvattaessa lämpöpumpuilla sähkölämmitystä voidaan tehontarvetta pienentää. Lämpöpumppujen vaikutukset riippuvatkin asennusmäärien ja mitoituksen lisäksi merkittävästi korvattavista lämmitysmuodoista sekä … Lue lisää…

Artikkelit

Hybridijärjestelmä perusteellisen ”polun” kautta

Jos naapuritaloyhtiössä maalämpöjärjestelmä tai kahden eri energialähteen muodostava hybridilämmitysjärjestelmä toimii toivotulla tavalla ja tuottaa säästöjä, toiseen taloyhtiöön vastaavanlainen ratkaisu ei välttämättä sovellu parhaalla mahdollisella tavalla. Varsinkin hybridilämmitysjärjestelmä on aina suunniteltava omana kokonaisuutena ja muistettava, että … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Epävarma taloustilanne ei jarruta taloyhtiökorjaamista

Kahdella kolmesta taloyhtiöstä on jokin korjaushankkeen tai sen valmistelun vaihe käynnissä. Suurimmat odotukset korjaamisen kasvusta on lähinnä pääkaupunkiseudulla. Tämä käy ilmi Korjausrakentamisbarometristä, johon vastasi yli 2100 taloyhtiöedustajaa. Korjausrakentaminen koskettaa tällä hetkellä noin kahta kolmasosaa taloyhtiöistä. … Lue lisää…