Uutiset

Kunnille yleisohje ilmanvaihdosta palvelurakennuksissa

Suomen suurimpien kuntien sisäilma-asiantuntijat ovat julkaisseet yleisohjeen ilmanvaihdon käytöstä julkisissa palvelurakennuksissa. Tavoitteena on parantaa sisäilman laatua sekä kehittää ja vakiinnuttaa tutkimustietoon pohjautuvia toimintatapoja. Kuntien sisäilmaverkosto julkaisi torstaina 14.3.2019 ilmanvaihdon yleisohjeen, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Hankitaan aurinkovoimaloita yhdessä

Kunnat hankkimaan aurinkovoimaloita yhteishankintana – nyt se on mahdollista, sillä kunnat ovat sitoutumassa GreenEnergy Finland Oy:n kanssa tällaiseen hankkeeseen. Yrityksen saama tilaus kattaa tällä hetkellä 82 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 1,2 MWp. Mukana on … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Vesihuollon jatkuvuus turvattava poikkeusoloissakin

Vesihuoltolaitosten ja kuntien on jatkossa kartoitettava toimintaansa liittyvät riskit ja varauduttava erilaisiin häiriötilanteisiin vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi. Muun muassa tätä merkitsee vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin vahvistetut muutokset, jotka astuvat voimaan 1.9.2014. Vesihuoltoverkostojen osin puutteellinen ylläpito … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Rakentamisen sähköinen lupa-asiointi käynnistyy

Ympäristöministeriön sekä Solita:n yhteistyössä toteuttama sähköinen palvelu Lupapiste.fi:n pilotti alkaa maaliskuun 2013 lopussa. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa lupa-asiointi sähköisesti, mahdollistaen rakentamisen lupahakemuksien sekä -aineistojen siirtämisen suoraan kunnan järjestelmiin.