Ei kuvaa
Uutiset

Taloyhtiöasukkaiden jätelajitteluaktiivisuutta parantamaan

Erilliskeräysjärjestelmä laajemmaksi ja lajitteluaktiivisuuden lisääminen. Tässä SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskuksessa työskentelevän tutkimusinsinööri Olli Sahimaan väitöstutkimuksessaan esiin nostamat keinot, joilla voitaisiin saavuttaa yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoite. Eniten uutta kierrätyspotentiaalia on biojätteessä ja muoveissa. Kierrätystavoite saavuttamatta … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Asuntolainoille kysyntää

– Kuluttajien luottamuksen koheneminen näkyy nyt pankkien lainatiskeillä. Asuntolainakannan kasvu on kuitenkin vielä hidasta, joten luotonkysynnän piristyminen tapahtuu matalalta lähtötasolta. Yritysten luotonkysyntä kohdistuu etenkin investointeja varten otettuihin luottoihin, mikä on erittäin positiivista talouskasvun kannalta, summaa … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Jäte kiertää hyvin ja tuottaa energiaa

Jätteiden lajittelun kehittäminen ja uusien keinojen löytäminen jätteiden kierrättämisen helpottamiseksi ovat HSY:n keinot tehostaa jätteiden hyödyntämisastetta. Arvioiden mukaan noin 48 prosenttia pääkaupunkiseudun kotitalousjätteistä hyödynnettiin materiaalina eli kierrätettiin vuonna 2015. EU:n tavoite kierrätykselle on 50 prosenttia … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Kotitalousvähennys hyödyksi

Lämmitystapamuutos, digitalisointi älykodiksi, ilmanvaihtokanavien puhdistaminen tai WC-tilojen uusiminen ovat esimerkkejä niistä korjaus- ja huoltotöistä, joihin voi saada kotitalousvähennystä. Tänä vuonna kotitalousvähennystä voi hakea verotuksessa 2 400 euroa, mutta nyt voi vähentää 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Miten lisätä vuokrataloyhteisöjen elinkelpoisuutta?

Miten parantaa taantuvien kuntien vuokrataloyhteisöjen talouttaa ja elinkelpoisuutta? Tätä kysymystä selvittämään on asetettu työryhmä, joka tutkii, miten laajoja taloudellisia vaikeuksia valtion tukemilla vuokrataloyhteisöillä on. Selvityksen on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Työryhmän tehtävänä on myös … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Lajitellaan ja kierrätetään enemmän

Lajittelua tulisi tehostaa sekä kotitalouksissa että elinkeinotoiminnassa. Rakentamisen jätemateriaaleja tulisi hyödyntää tehokkaammin erityisesti korjausrakentamisessa. Lisäksi kierrätykseen ohjaavina keinoina toimisivat yhdyskuntajätteen polton vero ja jätteen painoon perustuva maksujärjestelmä. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun (KEIKKA) … Lue lisää…