Uutiset

Uusi sivusto kestävään ympäristörakentamiseen

Viherympäristöliitto ry on julkaissut verkossa Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY). Tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. KESY-toimintamalli ohjeistaa, miten viherala voi vastata isoihin haasteisiin kuten ilmastonmuutos, … Lue lisää…