Uutiset

Finnoon keskus nousee metroaseman ympärille

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 12. kesäkuuta esitystä kaupunginhallitukselle koskien Finnoon keskuksen asemakaavan hyväksymistä. Keskus käsittää Finnoon metroaseman ympäristöineen sekä voimalaitosalueen ja suojeltavan lintukosteikon. Suunnitteilla urbaani metrokeskus Länsiväylältä merenrantaan asti ulottuvan Finnoon korkea keskus rakennetaan metroaseman … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Täydennysrakentaminen kaavoittamisen haasteena

Suuret kaupungit kaavoittivat kymmenen vuotta sitten jokaista kaavoitukseen käyttämäänsä kuukautta kohti noin 200 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa. Vuosina 2014-2015 tämä luku oli jo yli 300 kerrosneliömetriä. Näin tarkasteltuna asemakaavoitus on puolet tehokkaampaa kuin ennen. Samalla asemakaavaprosessin kesto … Lue lisää…

Artikkelit

Tonttikaupasta rahaa linjasaneeraukseen

Täydennysrakentaminen kiinnostaa taloyhtiöitä isojen remonttien rahoittamiseksi. Helsingin Haagassa Kauppalantie 27– 29:ssä uuden talon rakentaminen naapuritontille voi alkaa ensi vuonna, jos kaavamuutos hyväksytään.

Ei kuvaa
Uutiset

KIRA-digi-rahaa kehittämiseen

Miljoona euroa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistävään kokeelliseen kehittämiseen on tarjolla kolmannessa KIRA-digi-hankkeessa. Rahaa voi hakea digitalisaatiota edistäviin nopeisiin, konkreettisiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, joilla vauhditetaan alan toimintatapojen muutosta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Isännöinti ja kiinteistöliiketoiminta … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Kiinteistönomistajan oikeus rakentaa kiinteistölleen?

Missä laajuudessa kiinteistönomistajalle syntyy oikeus rakentaa kiinteistölleen? Miten sovittaa yhteen rakentamiseen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi kiinteistönomistajien ja muiden yhteiskunnan jäsenten kannalta. Eri intressien yhteensovittamisessa rakennusoikeuden sääntelyllä on keskeinen merkitys etenkin silloin, kun ihmisten ja yritysten siirtyminen … Lue lisää…

Artikkelit

Oma etu ajaa usein yhteisten hyvän edelle

Oma etu ja yhteinen hyvä nousevat esille tutkijatohtori, sosiologi Veikko Erannin väitöstutkimuksessa, joka käsittelee ”ei minun takapihalleni” -ilmiötä. ”Not in my backyard” eli nimby-kiistoissa asukkaat ja suunnittelukoneisto ovat erimielisiä esimerkiksi kaupunginosan täydennysrakentamisesta. Myös alueen asukkailla … Lue lisää…