Ei kuvaa
Uutiset

Pölynsidonnalla taltutetaan pölypitoisuudet nopeimmin

Katupölyn torjunnassa tehokkaimpia menetelmiä ovat katujen pölynsidonta ja korkeapaineista vesipesua soveltavat kadun puhdistusmenetelmät. Tämä selviää tuoreista pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen REDUST-hankkeen tutkimustuloksista. – Helsingissä tänä keväänä toteutetut pölynsidontatoimenpiteet ovat todennäköisesti alentaneet huomattavasti hiukkaspitoisuuksia siitä, mitä ne … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Liito-orava palasi Helsingin vakinaiseen lajistoon 

Liito-orava on asuttanut useita elinpiirejä luoteisen Helsingin alueella. Liito-oravakannan leviäminen Helsinkiin on ollut odotettavissa Espoossa tapahtuneen huomattavan levinneisyysalueen laajentumisen pohjalta. Tämä käy ilmi Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen teettämästä selvityksestä. Tutkittu alue kattoi 48 km2 eli noin … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Helsingin haaste

Helsingin metropolialueen kehittämiseksi tutkijat ehdottavat metropolitason päätöksentekoa, täydennysrakentamisen tehostamista ja monikeskuksisuuden tukemista. Tämä näkemys perustuu Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimukseen, jossa selvitettiin yhdyskuntarakenteen kehittymistä Helsingin ja Tukholman metropolialueilla. Helsingin seudun kasvu on painottunut 2000-luvulla … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Katajanokan maailmanpyörä rakennuslautakuntaan

Helsingin Katajanokalle suunnitellulle maailmanpyörälle on vahvistunut sijainti viime viikolla ja tämän myötä rakennuslupahakemus etenee Helsingin rakennuslautakuntaan 14.5.2013. Luvan hakijana toimiva United International Leisure AG aikoo rakentaa 40 metriä korkean maailmanpyörän, joka olisi kuusi metriä Linnanmäen … Lue lisää…