Ei kuvaa
Uutiset

PILP taloyhtiöön – miten toimia kaukolämpöyhtiön kanssa

Jotta esimerkiksi kerrostaloyhtiöiden poistoilmapumppujärjestelmät saadaan liitettyä ongelmitta kaukolämmitysjärjestelmään, Energiateollisuus ry. on laatinut taloyhtiöille ohjeet. Ohje auttaa taloyhtiötä varmistamaan oikea-aikaisen tiedonkulun kaukolämpöyhtiön kanssa ja sujuvan lämmön talteenottoa hyödyntävän poistoilmalämpöpumppujärjestelmän hankinnan ja asennuksen. Hyvin toteutetuissa hankkeissa järjestelmä … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Kaukolämpöasiakkaasta lämmön myyjäksi – miten onnistuu?

Voiko kaukolämpöasiakkaasta tulla lämmön myyjä? Mitä siitä seuraa, kun lämpöyritys avaa järjestelmänsä asiakkaidensa tai muiden tuottamalle lämmölle ja maksaa saamastaan lämmöstä tuottajille markkinahinnan? Nämä näkökulmat liittyvät lämmitysmarkkinoiden kaksisuuntaisuuteen, jonka toteuttamisen mahdollisuuksia ja kaukolämmön kilpailukykyä parantavia … Lue lisää…