Ei kuvaa
Uutiset

Täydennysrakentaminen kaavoittamisen haasteena

Suuret kaupungit kaavoittivat kymmenen vuotta sitten jokaista kaavoitukseen käyttämäänsä kuukautta kohti noin 200 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa. Vuosina 2014-2015 tämä luku oli jo yli 300 kerrosneliömetriä. Näin tarkasteltuna asemakaavoitus on puolet tehokkaampaa kuin ennen. Samalla asemakaavaprosessin kesto … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Lähiötalot ikääntyvien koteina – miten?

Esteettömyyden problematiikkaa vanhenevissa lähiökerrostaloissa tutkinut opiskelija Tapio Kaasalainen Tampereen teknillisestä yliopistosta on saanut Casa Humana -palkinnon. ”Ikääntyvät asukkaat ja asunnot” diplotyön taustalla on vastaansanomattoman perusteellinen selvitys aiheesta sekä tutkielmakokonaisuus mahdollisuuksista ratkaista vaiheittaiset esteettömyysparannukset laajassa asuntokannassa … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Suuntaviivoja Myllypuron täydennysrakentamiselle

Helsinki laatii suunnitteluperiaatteita Myllypuron täydennysrakentamiselle. Suunnitelmassa määritellään tavoitteet alueen lisärakentamiselle ja osoitetaan mahdollisia uusia tontteja. Periaatteet ohjaavat Myllypuron myöhempää asemakaavoitusta. Suunnitteluperiaatteet koskevat 1960-luvulla rakennettua kerrostaloaluetta, ostoskeskuksen ja metroaseman ympäristön toimitila-aluetta sekä Myllypurontietä reunustavia viheralueita. Suunnitteluperiaatteiden … Lue lisää…