Aurinkolahdessa toimii nyt asuntoyhtiöfoorumi AAF

Vuosaaren Aurinkolahdessa toimiva asuntoyhtiöfoorumi AAF on ottanut tehtäväkseen vaalia uuden merellisen kaupunginosansa viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä tarjota asunto-yhtiöille konkreettista tietoa kustannustehokkaaseen asumiseen.

Aurinkolahti, Suomen Rivieraksikin mainittu, edustaa Helsingin uutta ekologista ja modernia kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria. Se on saanut lukuisia palkintoja niin asemaakaava- ja arkkitehtuurisuunnittelusta kuin myös ympäristön korkealuokkaisesta ja viimeistellystä toteutuksesta. Siellä on hyvät julkiset liikenneyhteydet, kunnalliset palvelut, useita päiväkoteja ja kouluja, liikuntapuistoja, lähikauppoja sekä kauppakeskus ja etenkin meri ja luonto aivan äärellä.
Tätä upeaa merellistä kaupunginosaa vaalimaan on perustettu Aurinkolahti-Seura ja Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF.

Ajankohtaisia asioita
Mitenkäs paljon teillä on kulunut sähköä vuoden aikana ja paljonko olette kiinteistösähköstä maksaneet? Minkä suuruista vesimaksua teidän taloyhtiössänne peritään? Mitataanko teidän taloyhtiössänne veden kulutusta huoneistokohtaisesti? Onko talossa tulo- ja poistoilmanvaihto vai pelkkä poisto? Onko asuntokohtainen iv-järjestelmä. Entäs autopaikasta perittävä vastike? Onko teillä käytössä sähköinen huoltokirja vai ei, sitä grynderi syynää kymmenvuotistarkastuksessa!
Helsingin Aurinkolahden taloyhtiöiden hallitusaktiivit Antti Elonen, Eija Kevätniemi, Aimo Mikkonen, Erkki Yrjölä ja Kimmo Mikkonen ovat kokoontuneet pöydän ääreen. Mööttiin ei päässyt Harry Kirjavainen.
He muodostavat vuosi sitten perustetun Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF:n työvaliokunnan. Paikalla on vankka tekninen osaaminen, sillä neljä jäsenistä on insinöörejä ja Kimmo Mikkonen on  it-ammattilainen.

Asuntoyhtiöiden ja asukkaiden yhteinen etu
Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumi eroaa muista puheenjohtajien klubeista tai taloyhtiöiden foorumeista siinä, että se perustettiin vuonna 2006 toimintansa aloittaneen Aurinkolahti-seuran jaokseksi.
– Alueella jo kahdeksatta vuotta aktiivisesti toimiva asukasyhdistys Aurinkolahti-Seura oli järjestänyt säännöllisesti myös taloyhtiöiden hallituksille suunnattuja info- ja suunnittelukokouksia. Ne päättyivät aina vilkkaaseen rupatteluun ja vertailuun eri asuntoyhtiöiden kokemuksista ja ongelmista. Syntyi tarve muodostaa organisoitu foorumi taloyhtiöiden hallitusaktiivien keskustelupaikaksi.
– Niinpä syksyllä 2013 kutsuttiin lehti-ilmoituksella kokoon hallitusaktiivien iltakokous. Paikalle saapui edustajia liki puolesta Aurinkolahden noin 80 asuntoyhtiöstä. Vilkkaan keskustelun ja ryhmätöiden jälkeen päätettiin järjestäytyä.
– Keväällä 2014 Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF päätettiin yksimielisesti perustaa Aurinkolahti-Seuran alaiseksi jaokseksi. Henkilöjäsenet ja taloyhtiöt maksavat vuosikokouksen päättämää vuotuista jäsenmaksua. Vuonna 2014 se on 10 euroa henkilöltä ja 100 euroa taloyhtiöltä.

– Jo nyt on huomattu, että taloyhtiö voi helposti saada kymmenkertaiset, mutta jopa 20 000 euron vuotuisen hyödyn AAF:n toiminnasta kertoo Antti Elonen, joka toimii AAF:n työvaliokunnan puheenjohtajana ja Aurinkolahti-Seuran varapuheenjohtajana.

 

Miksi asukasyhdistyksen alaiseksi jaokseksi?
Antti Elonen kuvailee etuja seuraavasti:
– Asuntoyhtiöiden asukkaathan muodostavat alueen asujaimiston, joten mitään ristiriitaa ei saisi olla asukasyhdistyksen ja taloyhtiöfoorumin näkemyksissä. Ruuhkavuosia elävät perheenäidit ja -isät sekä työelämän urasinkut eivät ehdi mukaan asukasyhdistyksiin. Mutta he ovat mukana kotitalojensa hallituksissa, koulujen vanhempainyhdistyksissä sekä urheiluseuroissa. Tätä kautta he myös aktiivisesti seuraavat kotiseutunsa tapahtumia ja haluavat vaikuttaa asioihin. Lähtökohta oli siten myös luoda elävät kontaktit näihin alueella toimiviin eri yhteisöihin.

– AAF:n kautta kaikkien ääni ja mielipiteet saadaan kuuluviin, kun Aurinkolahti-Seura laatii esimerkiksi lausuntoja kaupungin eri viranomaisille. Taloyhtiöiden mukaan tulon jälkeen edustamme nyt todella kattavasti alueen asukkaiden näkemyksiä. Aurinkolahti-Seuralle on perinteisesti ollut hyvät ja suorat suhteet myös Helsingin kaupungin ylimpään johtoon ja sen avulla saamme nopeasti parannuksia alueemme asioihin, kertoo Elonen.

Yhtiövastike – tiedätkö, miten siihen voit vaikuttaa ?
Mutta palataan työvaliokunnan jo kuudenteen kokoukseen. AAF on ensikokouksessaan päättänyt, että sen tulee tarjota asuntoyhtiöille avaimet edulliseen yhtiövastikkeeseen ja viihtyisään asumiseen. Veden, lämmön ja sähkön kulutus ovat suurimmat rakennuksen kuluerät, joihin yhtiö voi helposti omalla toiminnallaan vaikuttaa. Jo AAF:n säännöissä todetaan sen tehtäväksi olla myös apuna kilpailuttamassa mm. isännöinti, huolto, siivous, jätehuolto, hissihuolto sekä sähkö ja datapalvelut.
Agendalla on tämän illan kokouksessa taloyhtiöstä kerättävän tietokannan laatiminen sekä sähköisen tiedotuskanavan perustaminen. Erkki Yrjölä on ottanut vastuulleen taloyhtiöstä tehtävän tietokannan rakentamisen.
– Tarkoitus on kerätä Aurinkolahdessa sijaitsevilta taloyhtiöiltä tietoa energian- ja vedenkulutuksesta, erilaisista kustannuksista, isännöinnistä ja huollosta mutta myös siitä, minkälaisia asioita on tullut esiin vastaanottotarkastuksissa sekä 5- ja 10-vuotistarkastuksissa.

– Me testaamme ja jalostamme tämän ryhmän viidellä taloyhtiöllä tätä lomakepohjaa ennen kuin tietoja ruvetaan keräämään muista Aurinkolahden taloyhtiöistä, hän kertoo.
Vilkas keskustelu osoittaa, että tietojen kerääminen ei vaikuta helpolta, koska käsitteet voivat olla vastaajille vieraita. Vastaajalla ei ole käytettävissään sitä tietoa, mitä lomakkeen täyttämisessä tarvitaan ja isännöitsijältä saaduista tiedoista ei saa irti sitä yksittäistä lukua, joka lomakkeeseen tarvittaisiin jne.

– Minä löysin lomakkeessa kysytyt tiedot 90-prosenttisesti taloyhtiön tasekirjan ensimmäiseltä sivulta, sanoo Kimmo Mikkonen.
Eija Kevätniemi taas joutuu toteamaan, että hänen taloyhtiönsä tasekirjasta ei vastaavia tietoja ole. Antti Elonen muistuttaa, että hyvään isännöintitapaan kuuluu, että tasekirjan toimintakertomusosasta löytyy kaikki kiinteistön perustiedot kattavasti
–  Ja ellei löydy, vaatikaa, että näin tehdään, isännöitsijänäkin toiminut Elonen evästää.
Keskustelun aikana käy myös ilmi, että neljä työryhmän jäsentä käyttää myös Helsingin Energian erinomainen Sävel-plus -palvelua. Siihen rekisteröitymällä voi käydä katsomassa oman taloyhtiön kaukolämmönkulutusta sekä sähkönkulutusta. Erinomainen tiedonlähde kenelle tahansa hallituksen jäsenelle.

Kymmenvuotistarkastuksiin valmistautumista
Aurinkolahti-Seurassa alusta alkaen aktiivisesti toiminut Aimo Mikkonen kertoo, että Aurinkolahden rakennukset on tehty reilun kymmenen vuoden kuluessa. Vanhimmissa taloissa on juuri tehty kymmenvuotistakuutarkastuksia ja viimeisimmät talot ovat valmistumassa vuoden 2014 aikana.  Rakennuskanta on siis melko homogeeninen.

– Alueen rakennuskannassa ei ole ilmennyt mitään isoja ongelmia kuten homerakenteita tai vastaavaa, mutta taloteknisissä ratkaisuissa on paljonkin eroja, kuten keskustelumme osoittaa. Joissakin talossa mitataan vain kylmän veden kulutusta ja lämpimän veden osuus lasketaan ja laskutetaan tietynlaisen kaavan mukaan. Jossakin taas mitataan huoneistokohtaisesti sekä lämmintä että kylmää vettä. Jossakin ei mitata kumpaakaan, summaa Aimo Mikkonen keskustelua.

Myös autopaikoissa on eroja: osassa autopaikat ovat omina osakkeina. Osassa taas taloyhtiön omistamia vuokrapaikkoja. Joissain kaikki autopaikat on ulkopuolisen pysäköintiyhtiön hallinnassa, jolle taloyhtiö maksaa vuosivuokraa.
– Vesimaksut ja autopaikka-käytäntöjen suuret erot osoittaa, miten vaikeaa on yhtiövastikkeen suuruuden vertailua. AAF pyrkii näyttämään konkreettisesti ne osa-alueet, joihin talon hallituksen tulee kiinnittää huomiota ja siten ymmärtää yhtiövastikkeen suuruuden muodostuminen, työvaliokunta yhdessä toteaa.

*************************************************************

Yhteinen toiminta ennalta ehkäisemään murheita

Aurinkolahtea on rakennettu reilut kymmenen vuotta. Nyt se alkaa olla valmis noin 8 000 asukkaan korkeatasoinen merellinen kaupunginosa Helsingissä. Pääosa alueelle rakennetuista kerrostaloista on asunto-osakeyhtiöitä sekä muutamia kovan rahan vuokrataloja.

Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumi AAF pyrkii siihen, että sillä olisi tarjota alueella sijaitsevien taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, osakkaille ja asukkaille myös kokemusperusteista tietoa jolla voi verrata oman taloyhtiön asioita konkreettisesti toisen taloyhtiön asioihin.
– Tällä alueella toimineet rakennusliikkeet näyttävät tekevän samoja virheitä talosta toiseen. Siksi ne taloyhtiöt, joissa esimerkiksi 10-vuotistarkastukset on jo tehty, pystyvät auttamaan muita ja opastamaan, mitä asioita kannattaa tarkastuksessa huomioida. Rakennusliikkeiden edustajat ovat aika röyhkeitä ja kovaluisia. Jos taloyhtiössä on pehmeä hallitus, rakennusliikkeen edustajat eivät korviaan loksauta. Eli me puolistamme siinäkin mielessä asuntoyhtiöfoorumin kautta tätä aluetta ja taloyhtiöitä, Erkki Yrjölä korostaa.
Eija Kevätniemi toteaa, että jo nyt Asuntoyhtiöfoorumista on ollut hyötyä, koska hän on saanut kokemukseen perustuvaa tietoa, mihin asioita pitää esimerkiksi kymmenvuotistarkastuksissa kiinnittää huomiota ja ennen kaikkea, miten valmistautua tarkastuksiin.

– Asuntoyhtiöfoorumin toiminnalla pyritään jo etukäteen siihen, ettei murheita tulisi. Voitaisiin porukalla koota ja jakaa tietoa, joka hyödyttäisi kaikkia alueella olevien taloyhtiöiden hallituksia ja asukkaita. Saisi taustatukea ja tietää, mistä voi kysyä, miten te olette tämän asian ratkaisseet. Käytännön kokemuksen antamaa tietoa ja konkreettista tietoa, . Eija Kevätniemi toteaakin osuvasti.

Tiedottamisen vaikeus – miten tavoittaa kaikki kohderyhmät?
AAF-työvaliokunnan kokouksen toinen pääaihe on viestinnän suunnittelu. Siitä vastaavat Kimmo Mikkonen ja Antti Elonen. Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF haluaa viestiä vuorovaikutteisesti ja mahdollisimman kattavasti myös sosiaalista mediaa hyödyntäen, jotta karttuva tieto ja kokemus eivät jäisi vain työjaoston tai jonkun suppean ryhmän arkistoihin.
Työpari on suorittanut markkinatutkimusta, laajat vertailut sekä tehnyt käyttäjähaastatteluja.

– Tähän kokonaisuuteen liittyy mm. kotisivujen ja suljetun sähköisen keskustelupalstan rakentaminen, helppo viestintäjärjestelmä paperipostista facebookkiin, hallinnointiin liittyvät asiat, kuten jäsenrekisterin, laskutusjärjestelmän ja postitusjärjestelmän aikaansaaminen. Tasaväkisistä palveluntarjoajista olemme päätyneet suosittelemaan Yritysinfo-ohjelmistokokonaisuutta, summaa Kimmo Mikkonen.

Tavoitteena viihtyisä ja välittävä kyläyhteisö
AAF:n työvaliokunnan vilkas kokous on päättymässä. Vielä käydään läpi toimintasuunnitelman mukaisesti sovitun, kaikille taloyhtiöille suunnatun syyskokouksen aiheet: Energiatehokas asuminen ja verottajan uudet määräykset taloyhtiöille ilmoittaa kaikista remonttien työmiehistä henkilö- ja palkkatiedot.
Kokoushuoneen ikkunasta avautuu näkymä Aurinkolahden uimarannan urheilupaikalle. Sen pallokentällä pelaa petanqueta kymmenkunta taloyhtiöiden asukasta.

– Kaikki eivät ole kiinnostuneet tekniikasta ja rahasta. Siksi on tärkeää järjestää myös vapaamuotoisia sosiaalisia tapahtumia Aurinkolahden asukkaille. Petanque-jaosto perustettiin lajiesittelyllä kesäkuun alussa. Joka keskiviikko on innostunut joukko tavannut ja alkusyksystä pelataan sitten Aurinkolahden taloyhtiö-cup. Tähän hauskaan ja vapaamuotoiseen kisaan  on jo nyt ilmoittautunut kymmenkunta joukkuetta eri taloyhtiöistä, toteaa kokemuksestaan Antti Elonen.

–  Lopullinen tavoitteemme on luoda Aurinkolahdesta viihtyisä, turvallinen ja välittävä asuinalue. AAF:n avulla saamme kontaktit laajasti koko alueen asukkaisiin, opimme tuntemaan toisemme, tervehdimme kadulla ja siten lopulta muodostuu tiitvis sosiaalinen yhteisö, joka huolehtii niin naapureistamme kuin hienosta asuinympäristöstämmekin, visioi Antti Elonen lopuksi.

Jos olet kiinnostunut AAF:n toiminnasta, ota yhteys toimitukseen Riina Takalaan riina.takala (at) kiinteistoposti.fi, niin saat vetäjän Antti Elosen yhteystiedot.

Artikkeli on julkaistu elokuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtrassa 6/2014.