Aurinkoalan kehitys kiihdytysvaiheessa

– Kansainvälisesti aurinkoalan nopea kasvu alkoi jo viisi vuotta sitten, mutta nyt näyttäisi vihdoin siltä, että kasvu kiihtyy myös Suomessa. Vaikka ollaan vielä aivan kasvun alussa, niin suunta alkaa olla oikea, totesivat FinSolar-projektin tutkijat hankkeen johtajan professori Raimo Lovion johdolla.
Hankkeen keräämien uusien tietojen mukaan suomalaisen mittapuun mukaan suurten aurinkosähköjärjestelmien (yli 100 neliömetrin voimalat) kokonaisteho kasvaa nelinkertaiseksi kesään 2016 mennessä vuoden 2014 lopun tilanteeseen verrattuna.
Vuoden 2014 lopussa suurten voimaloiden teho oli noin 2 MWp, tällä hetkellä se on noin 4 MWp ja vuoden 2016 kesään mennessä teho voi olla jo 9 MWp. Arviossa ovat mukana jo toteutuneet hankkeet ja ne, jotka ovat saaneet ELY-keskuksista myönteisen tukipäätöksen 4.9.2015 mennessä.
Energiavirastolta saadun tarkistamattoman ennakkotiedon mukaan verkkoon kytkettyjen pienten aurinkovoimaloiden (koko alle 5 kWp) kokonaisteho oli elokuussa 2015 16 MWp. Näin paljon 30 verkkoyhtiötä ilmoitti olevan kytkettynä heidän verkkoihinsa pienistä voimaloista. Tällöin aurinkosähkön kokonaisteho jo tällä hetkellä olisi jopa 20 MWp.
– Tietoja on vielä syytä tarkentaa. Varmaa on sanoa, että verkkoon kytkettyä aurinkosähkötehoa Suomessa tulee viimeistään kesään 2016 mennessä olemaan ainakin tuo noin 20 MWp. Näin nykyvauhdilla markkinat noin kaksinkertaistuvat vuositasolla, Lovio arvioi.

Aurinkosähkö kiinnostaa
Aurinkolämpöliiketoiminta ei ole edennyt Suomessa valitettavasti yhtä hyvin kuin aurinkosähkö. Kansainvälisille markkinoille suomalaisyritysten on ollut vaikea päästä.
– Kansainvälisesti markkinat kasvavat todella nopeasti. Jotta mahdollisimman monet suomalaiset yritykset pääsisivät niihin käsiksi luomaan liiketoimintaa ja työpaikkoja, pitäisi kotimarkkinoiden kasvua edelleen kiihdyttää, toteaa projektipäällikkö Karoliina Auvinen FinSolar-hankkeesta.
– Uudet liiketoiminta- ja rahoitusmallit ovat helpottamassa aurinkoenergian käyttöönottoa Suomessa. Aurinkoenergiaa voi hankkia palveluna ilman omaa pääomaa jo lukuisilta yrityksiltä, kertoo tohtoritutkija Jouni Juntunen.
Aurinkosähkö- ja lämpöjärjestelmien halpenemisen seurauksena järjestelmiä ostavat omakotitalojen ja maatilojen lisäksi esimerkiksi teknologia- ja ympäristöalan yritykset, koulutuslaitokset sekä kuluttajatuotteita ja -palveluja myyvät kauppa-, majoitus-, ravintola- ja urheilukiinteistöt. FinSolar-projektissa on tutkittu myös mahdollisuuksia lisätä kerrostaloasukkaiden mahdollisuuksia hyödyntää aurinkoenergiaa.
– Verottamalla ankarammin fossiilisia polttoaineita, julkinen valta voisi ilman lisäkustannuksia jatkaa hyväksi osoittautunutta investointitukikäytäntöä ja korottaa kotitalousvähennystä. Näin julkinen valta voisi kiihdyttää yksityisen rahan virtaamista alalle. Myös pienet muutokset netotus-, vero- ja siirtomaksukäytännöissä madaltaisivat ratkaisevasti investointikynnyksiä, mikä lisäisi työpaikkoja, arvioivat FinSolar-hankkeen tutkijat.